Lön städare – hur mycket tjänar en städare?

Grundlönen för en städare på Samhall är 23 912 kronor. Från och med den 1 oktober 2024, blir grundlönen 24 843 kronor.

Städare lön – hur sätts städarens lön?

Lönen består av månadslönen och en lönetrappa med arbetsuppgiftstillägg i fyra steg, där du får lön efter hur mycket ansvar du tar på jobbet och vilka arbetsuppgifter du utför.

Det finns också två olika mångkunningshetstillägg på vardera 490 kronor. De är tillfälliga och kan läggas till lönen om en person till exempel är på väg upp i nästa lönenivå eller utför andra arbetsuppgifter än vanligt.

Nya förhandlingar om den omdiskuterade lönetrappan ska inledas första kvartalet 2024. Målet är att en ny modell för lönesättning ska införas i nästa avtal, som sluts 2025. 

Samhall lön 2024 – detta gäller

 • Lönerna höjdes den 1 oktober 2023 med 1020 kronor på grundlönen och 330 kronor på det första arbetsuppgiftstillägget. Grundlönen höjs den 1 oktober 2024 med 931 kronor. 
 • Från och med den 1 oktober 2023 är den nya grundlönen 23 912 kronor. Det första arbetsuppgiftstillägget blir då 1 205 kronor. 
 • Från och med den 1 oktober 2024 är den nya grundlönen 24 843 kronor. 
 • Tillägg för övertidsersättning, obekväm arbetstid och skiftarbete räknas upp med 4,1 procent 2023 och 3,3 procent 2024. 
 • Pensionsåldern höjs permanent, från 65 år till 66 år. 
 • Arbetare kan ansöka om deltidspension från och med den månad arbetaren fyller 60 år. 
 • Ledighet som inte tagits ut under året efter intjänandeåret, äger arbetare rätt att avsätta som premie i pensionsförsäkring eller deltidspensionspremie.
 • Ett nytt arbetsmiljöavtal införs. Enligt avtalet ska en facklig förtroendevald göra en skriftlig anmälan till arbetsgivaren om det finns brister i arbetsmiljön. Samhall ska då så snart som möjligt överlägga med facket om vilka åtgärder som ska vidtas. Hur arbetsmiljöproblemet ska lösas ska också dokumenteras och sedan ska åtgärderna genomföras, annars begår Samhall ett avtalsbrott och kan få betala skadestånd.

Här kan du läsa mer om Samhallavtalet.

Får man högre lön som städare om man tar mer ansvar?

Ja. Man kan få ett arbetsuppgiftstillägg, beroende på vilken arbetsuppgift som arbetstagaren till övervägande del av arbetstiden arbetar med. Hur stort tillägg man får bestäms efter förhandling med den lokala fackliga organisationen. Men det minsta man kan ha i lön är 23 912 kronor.

Vad är mångkunnighetstillägg?

När arbetstagaren utvecklats genom att lära sig minst en annan arbetsuppgift får man tillsammans med arbetsuppgiftstillägget också ett mångkunnighetstillägg.

Yrkesbevis – vad krävs för att få ett yrkesbevis?

Det ingår åtta delar i det test som Servicebranschens yrkesnämnd har.

Man måste klara åtta utbildningsdelar för att få ett yrkesbevis inom städservice.

 1. Städningens grunder
 2. Organisation och ekonomi
 3. Lärande organisation
 4. Ergonomi, friskvård, arbetsmiljö och miljö
 5. Service och kvalitet
 6. Kemtekniska produkter
 7. Redskap och maskiner
 8. Golv- och inredningsmaterial

Man måste också klara vissa muntliga och praktiska moment.

Lön städare – när höjs lönen för städare?

Lönerna följer uppgörelsen i industrin, det blir totalt 7,4 procent i löneökningar på två år.

Lönerna höjdes den 1 oktober 2023 med 1020 kronor på grundlönen och 330 kronor på det första arbetsuppgiftstillägget. Grundlönen höjs den 1 oktober 2024 med 931 kronor.

Tillägg för övertidsersättning, obekväm arbetstid och skiftarbete räknas upp med 4,1 procent 2023 och 3,3 procent 2024.