Hur mycket tjänar en städare på Samhall?

Grundlönen för en städare på Samhall är 22 464 kronor. Från och med den 1 oktober i år, blir grundlönen 22 892 kronor.

Hur sätts städarens lön?

Lönen består av månadslönen och arbetsuppgiftstillägg, mångkunnighet och erfarenhet. I månadslönen kan det också ingå ett personligt tillägg.

Efter lokal överenskommelse kan månadslönen kompletteras med premie, bonus eller dylikt.

Får man högre lön som städare om man tar mer ansvar?

Ja. Man kan få ett arbetsuppgiftstillägg, beroende på vilken arbetsuppgift som arbetstagaren till övervägande del av arbetstiden arbetar med. Hur stort tillägg man får bestäms efter förhandling med den lokala fackliga organisationen. Men det minsta man kan ha i lön är 23 339 kronor.

Vad är mångkunnighetstillägg?

När arbetstagaren utvecklats genom att lära sig minst en annan arbetsuppgift får man tillsammans med arbetsuppgiftstillägget också ett mångkunnighetstillägg.

Vad krävs för att få ett yrkesbevis?

Det ingår åtta delar i det test som Servicebranschens yrkesnämnd har.

Man måste klara åtta utbildningsdelar för att få ett yrkesbevis inom städservice.

  1. Städningens grunder
  2. Organisation och ekonomi
  3. Lärande organisation
  4. Ergonomi, friskvård, arbetsmiljö och miljö
  5. Service och kvalitet
  6. Kemtekniska produkter
  7. Redskap och maskiner
  8. Golv- och inredningsmaterial

Man måste också klara vissa muntliga och praktiska moment.

När höjs lönen för städare?

Lönerna följer uppgörelsen i industrin som gjordes 2020. Det blir totalt 5,4 procent i löneökningar. Den nuvarande avtalsperioden sträcker sig till den sista september 2023. Grundlönen för var och en höjs i tre steg under den här avtalsperioden: Den 1 december 2020 höjdes den 495 kronor och den 1 oktober 2021 med 495 kronor.

Den 1 oktober i år kommer grundlönen att höjas med 428 kronor. Alla ersättningar, som ob-tillägg och övertidsersättning, höjs också i de tre stegen, med totalt 5,4 procent.