Joakim Häggkvist är städare och skyddsombud på Samhall i Linköping. Han är nöjd med löneökningarna i det nya Samhallavtalet, och att även LFU-anställdas löner höjs med 1020 kronor i år.

– Vi behöver den här rejäla lönehöjningen för att klara vår ekonomi när allt blivit dyrare och matpriserna går upp.

–  Det är jättebra att LFU-anställdas löner höjs med samma summa. Det är viktigt att unga LFU-anställda inte hamnar efter i löneutvecklingen, säger han. 

Förhandlingar om lönetrappan

Att nya förhandlingar ska inledas om den kritiserade lönetrappan tycker Joakim Häggkvist är positivt. Han menar att arbetsuppgiftstilläggen som de ser ut idag är otydliga och öppnar upp för orättvisor i lönesättningen. 

– Jag tycker att lönetrappan ska skrotas och att lönesystemet ska göras om helt.

– För att nå löneutveckling vore det bättre att helt enkelt utgå efter hur mycket branschvana du har, som det är på andra städavtal, säger Joakim Häggkvist. 

Ted Wirén, skyddsombud och ordförande för Samhallklubben i Pajala är positivt överraskad av innehållet i det nya Samhallavtalet. 

– Jag trodde inte att det skulle falla ut så väl. Lönenivån är bra, förutsatt att höjningen av grundlönen verkligen gagnar dem som ligger längst ner. Det blev inte ett nollavtal som en del skojade om innan. 

Positivt med deltidspension

Ted Wirén är också positiv till möjligheten att kunna ansöka om deltidspension från och med året man fyller 60 år. 

– Men det beror ju på hur man ligger till sedan tidigare. Om man har haft flera anställningar och hunnit samla på sig poäng. Då har man möjligen råd att gå i deltidspension från kanske 62 års ålder. Det skulle vara lockande för många, tror Ted Wirén. 

Han är också överraskad över att Fastighets så hårt drivit frågan om att ledighet som inte tagits ut under året efter intjänandeåret kan avsättas som premie i pensionsförsäkring eller deltidspensionspremie. 

– Det är positivt. Nu har vi rätt att helt bestämma över våra timmar. 

Stärkt position

Ted Wirén tycker att det nya arbetsmiljöavtalet ger honom och det andra skyddsombudet i Pajala en stärkt position och lite mer på fötterna vid tvister eller andra spörsmål som rör arbetsmiljön. 

– Tidigare, till dags dato har Samhall kunna påbörja vissa arbeten utan att man till exempel har genomfört en skyddsrond. Men med det här på hand så har vi en brasklapp att ta till, som tydligt säger att Samhall måste följa det här avtalet.