Tidigt på morgonen den 27 november är en Samhallchef på väg till sin arbetsplats i centrala Stockholm. Ett hundratal meter från jobbet dyker en kvinnlig anställd upp och konfronterar chefen.

Enligt Samhalls olycksfallsanmälan till Arbetsmiljöverket, säger den anställda ”Jag ska döda dig, jag ska avsluta ditt liv” och går sedan till attack med kniv. Chefen blir huggen i bålen och försöker att värja sig.

Greps av hundpatrull

Kvinnan, som är i 20-årsåldern, greps av polisens hundpatruller kort efteråt. Hon arbetar med städning på samma Samhallenhet som chefen. Kvinnan sitter häktad på sannolika skäl misstänkt för mordförsök.

Chefen fördes med ambulans till sjukhus. Skadorna var inte livshotande.

– Chefen mår efter omständigheterna bra och är tillbaka på jobbet, kommenterar Marie Munkhammar, distriktschef för Samhall Stockholm Nord.

”Oväntad händelse”

Enligt Samhall var händelsen oväntad och de två inblandade hade inte haft någon direkt kontakt i närtid.

Alla på den aktuella arbetsplatsen som berördes har fått krisstöd av Samhalls företagshälsovård. Samt stöd av Samhalls HR och ansvariga chefer. 

– Det var en fruktansvärd händelse, och alla blir förstås påverkade av den, även om vi är mycket lättade över att vår medarbetare inte blev allvarligare skadad. De anställda på arbetsplatsen har erbjudits stöd på olika sätt, säger Marie Munkhammar.

Den attackerade chefen har fått personskydd.

Ökande problem med våld

Problem med hot och våld på Samhall har uppmärksammats tidigare. 

9 procent

Riksrevisionen noterar i sin granskningsrapport om Samhall från juni 2023, att en hög andel av de Samhallanställda utsätts för hot eller våld på jobbet. 9 procent uppger det i medarbetarundersökningar från 2022 och 2023.  

Våldet kommer i första hand inifrån organisationen, alltså att våldet sker mellan anställda eller mellan chefer och anställda. Det är något som särskiljer Samhall från andra organisationer, menar Riksrevisionen.

Fler med kriminellt förflutet

Enligt Riksrevisionen har det blivit vanligare att de som anställs inom LFU, lönebidrag för utveckling i anställning, har en kriminell bakgrund eller pågående kriminalitet.

”Detta har lett till ökat problem med hot och våld inom organisationen mellan anställda. Enligt Samhall har problemen med hot och våld lett till att bolaget behövt anställa vakter och att en del chefer har behövt bära larm.”

Uppmärksammade fall av sexuellt våld

Fastighetsfolket har rapporterat om sexuellt våld på Samhall. Exempelvis i september 2022 då en teamledare dömdes för att ha våldtagit en städare.

Så sent som den 22 november i år anmälde Samhall att en driftledare hade misshandlats av en kollega i Lund. Enligt anmälan körde driftledaren bil tillsammans med tre andra kollegor, när en av kollegorna blir irriterad och delar ut ett knytnävsslag mot driftledaren. Driftledaren lyckas hålla kvar bilen på vägen och undviker att en olycka sker.

”Självklart vara trygga”

Anja L Sundberg från Samhalls pressavdelning kommenterar att Samhall har tydliga riktlinjer gällande hot och våld.

”Våra chefer har ansvaret att förebygga och aktivt följa upp hot och våld, och ska i dessa frågor agera tydligt, proffsigt och kraftfullt. Rutinerna för hantering handlar om hur man ska larma, rapportera, stämma av, utreda och vidta lämpliga åtgärder.”

Vid allvarliga händelser ska saken anmälas till Arbetsmiljöverket och säkerhetsavdelningen på Samhall ska bli inkopplad.

”Alla våra anställda ska självklart vara trygga på sin arbetsplats”.