Redan förra avtalsrörelsen skapades en arbetsgrupp som skulle ta fram en ny, tydligare lönemodell på Samhall eftersom många upplevt den nuvarande som alldeles för otydlig. Men arbetsgruppen havererade.

I det nya Samhallavtalet har facken och arbetsgivarna kommit överens om att nya förhandlingar om lönetrappan ska inledas under början av 2024. 

Mona Hedström, vice ordförande i Fastighets samhallklubb i Kristianstad, hör till dem som länge velat ha ett nytt lönesystem. 

Förstår inte vad kollektivavtalet säger

Som en av två driftledare på Samhalls distrikt i skånska Hörby ansvar hon för mellan 20 och 25 samhallanställda som bland annat städar hos två medicintekniska företag. 

Parallellt är hon vice klubbordförande för den lokala Fastighetsklubben i Kristianstad. Hon har många gånger försökt hjälpa medlemmarna att tolka vad kollektivavtalet säger och alla parametrar som vägts samman och lett till just deras lön. 

Många förstår inte vad som krävs för att de ska kunna höja sina löner. 

Just otydligheten passar extra dåligt på Samhall tycker Mona Hedström. 

– Våra medlemmar behöver ett kollektivavtal som inte kräver olika tolkningar. Många förstår inte gråzoner. Det måste framgå tydligt vad som är rätt och fel.

Jobbat på Samhall i fem år

Mona Hedström påminner om att kollektivavtalet ska vara ett verktyg för både facket och arbetsgivaren. 

– Men det är också en bok som medarbetarna ska kunna använda för att förstå sina skyldigheter och rättigheter.  

Själv har hon jobbat på Samhall i fem år. Det började med städuppdrag. Sedan gick hon i rask takt vidare till att bli både teamledare och driftledare. Hon har själv gått igenom alla steg som finns i det kritiserade lönesystemet.

Utöver grundlönen finns fyra lönegrupper med arbetsuppgiftstillägg, beroende på hur mycket ansvar man tar.  Man kan även få mångkunnighetstillägg.  

– Även jag har upplevt att det var svårt att förstå vilka arbetsuppgifter som ingår i de olika stegen, säger hon. 

Går regelbundet igenom lönelistorna

Mona Hedström tycker trots allt att de lokala löneförhandlingarna med arbetsgivaren brukar gå rätt bra. 

En förutsättning är att grunden för lönesättningen är tydlig för de rena standarduppdragen. 

– Men för de övre lönenivåerna kan ju vägarna se lite olika ut. 

Ronney Lundberg, Fastighets klubbordförande på Samhall i Norrköping

Ronney Lundberg är klubbordförande på Samhall i Norrköping. Även han tycker sig ha en god dialog med hr-avdelningen om lönerna.

– Ibland går det inte alls och ibland går det jättebra. Det händer att arbetsgivarna kan tycka att någon missköter sig och inte gör det som står i avtalet. 

För Ronney Lundberg är det självklart att medlemmarna bara ska ligga på den lägsta lönenivån den första tiden som anställda på Samhall. 

–  Om du jobbat i ett år och inte misskött dig borde du automatiskt höjas upp till nästa nivå till ”tvåan”.  

Han brukar regelbundet gå igenom lönelistorna på arbetsplatsen. Han riktar alltid in sig på dem som ligger lägst, ”ettorna”. För där ska ingen helst ligga, understryker han. 

”Prata är jag bra på”

Även Ronney Lundberg anser att det nuvarande lönesystemet ger för stora möjligheter till tolkning. 

Han har upplevt att han själv flera gånger tolkat avtalet annorlunda än både Samhall och Fastighets. Det gäller att ha mycket goda argument när man sitter där med arbetsgivaren konstaterar han. Det har Samhalls hr också sagt att de vill ha av honom.  

– Jag har haft lite svårt att få ner goda argument i skrift. Men prata är jag bra på. 

Ronney Lundberg brukar använda ”sunt bonnförnuft” och gå stenhårt på vad som står i avtalet. 

– Om man jobbar självständigt ska man upp på andra lönenivån direkt, säger Ronney Lundberg, som även är branschavdelningsordförande för Samhall i Fastighets Region tvärs. 

Samhalls lönesystem

De anställda på Samhall har en grundlön i botten. Utöver den finns arbetsuppgiftstillägg i fyra nivåer och två mångkunnighetstillägg.
Nivåerna för lön och tillägg bestäms i avtalsförhandlingarna. 

Arbetsuppgiftstillägg
Nivån för arbetsuppgiftstillägg beror på vilka arbetsuppgifter man utför under större delen av arbetstiden. Yrkeserfarenhet påverkar inte lönen, för att komma upp i lönenivå måste man ta mer ansvar och fler uppgifter.

  • Nivå 1:  Arbeten som utförs efter instruktioner. Alla beslut om ändringar fattas av någon annan.
  • Nivå 2: Arbeten som utförs efter instruktioner men kräver visst omdöme och initiativ. Beslut om arbetets uppläggning fattas ofta av arbetstagaren själv.
    Delvis självständigt arbete, eventuellt viss handledning.
  • Nivå 3: 
Stora krav på omdöme, initiativ och ansvar. De flesta beslut fattas av arbetstagaren själv. Arbetet är mycket självständigt. Att ge enklare instruktioner kan ingå.
  • Nivå 4: Mycket hög grad av specialistkunskaper. Alla beslut fattas på egen hand. Ska kunna ge andra instruktioner och arbetsleda till viss del.