Kritiken mot Samhall

Samhall: Vi vill inte trycka ned lönerna

Lön och avtal

Samhalls lönesystem har utöver grundlönen fyra lönegrupper med arbetsuppgiftstillägg. Vilken nivå man hamnar i beror i princip på hur mycket ansvar man tar. Utöver det finns så kallade mångkunnighetstillägg som kan läggas till lönen under en period.
Vid en lönerevision är det möjligt att bli av med mångkunnighetstillägg och att gå upp eller ner i lönenivå.
Vad som krävs beskrivs i kollektivavtalet, men systemet är krångligt och har kritiserats av fack och anställda under många år.
– Vi och arbetsgivaren har olika åsikter om vad som ska ligga till grund för lönegrupperna. Arbetsgivaren har åsikten att de flesta ska ligga i ettan medan vi hävdar att tvåan ska vara utgångspunkten. Det här måste man ta upp nu i avtalsförhandlingarna, säger Conny Lundin, ombudsman i Fastighets region Tvärs.

Förra året fick 48 Samhallanställda i Halmstad sin lön sänkt vid en lönerevision. De flesta blev av med mångkunnighetstillägg som företaget ansåg att de inte hade rätt till.
Fastighets har förhandlat om lönerna både lokalt och med hjälp av regionen och har under våren lyckats höja de flesta igen. Antingen genom att de fått gå upp i lönenivå eller att de fått tillbaka tillägg. Men det har tagit tid.
– Det har varit så stor omsättning på chefer och personalansvariga och det har gått ut över de anställda, säger Annica Falck, som är fackligt förtroendevald i regionen.

Annica Falck är är fackligt förtroendevald.

Hon menar att Samhall inte heller har motiverat tillräckligt tydligt för de anställda varför tilläggen försvann vilket har skapat förvirring och många upprörda känslor.
– Många tror att det är personligt, men det är arbetsuppgifterna som är lönesatta. Men det är klart att företaget sparar pengar på att ha fler i lägre lönegrupper, säger hon.

Ett annat exempel är Lone Marklén i Skåne. Hon jobbar sedan flera år med uteskötsel och renovering av rabatter. Hon började på Samhall redan 1995 och har tre år kvar till pension. Hon har dock aldrig varit högre än i lönegrupp två, trots att hon i perioder har haft ansvar att leda flera kolleger.
– En period hade jag ett tillägg, men de senaste åren har jag inte fått någon egentlig löneökning eftersom de har hyvlat från min lön sedan jag flyttats från en högre lönegrupp, säger hon.
Under en tid har hon legat i lönegrupp ett vilket Fastighets nu tagit strid för att ändra.
– Hon ska upp, det är inget snack om saken, säger Jan Clausen, fackligt ombud i region Syd.
Han menar att det är tydligt att hon utför mer avancerade arbetsuppgifter än det som räknas till första nivån.
Strax före sommaren fick Lone Marklén också teamledaruppgifter, vilket innebär ansvar för sina närmsta kolleger.
– Jag hoppas att jag kan få komma upp till nivå tre nu. Och att de kan ta lärdom av sitt beteende och sluta behandla människor lika illa som de har behandlat mig, säger Lone Marklén.

Joakim Oscarsson, ombudsman på Fastighets.

Fastighets ombudsman Joakim Oscarsson sköter de centrala förhandlingarna och menar att de ansvariga behöver bättre kunskap.
– Cheferna vet nog inte exakt hur det går till ute på arbetsplatserna. De tror att det är lätta arbetsuppgifter men det är höga krav och stor press på att leverera ett bra resultat, säger han.

Kritiken mot Samhall

Samhall: Vi vill inte trycka ned lönerna

Lön och avtal

I förra årets avtalsrörelse beslutades om en arbetsgrupp som skulle se över lönesystemet. Den arbetsgruppen har inte mer än påbörjat sitt arbete och snart är det dags för ett nytt kollektivavtal. Ett av kraven är att arbetet ska fortsätta.
– Vi behöver göra avtalet enklare och det behöver bli tydligare varför man tillhör en viss lönegrupp, säger Joakim Oscarsson.

Samhalls lönesystem

De anställda på Samhall har en grundlön i botten. Utöver den finns arbetsuppgiftstillägg i fyra nivåer och två mångkunnighetstillägg.
Nivåerna för lön och tillägg bestäms i avtalsförhandlingarna. Det nuvarande avtalet går ut den 30 september.

Grundlön

Grundlönen i det nuvarande kollektivavtalet är 19 880 kronor.

Arbetsuppgiftstillägg
Nivån för arbetsuppgiftstillägg beror på vilka arbetsuppgifter man utför under större delen av arbetstiden. Yrkeserfarenhet påverkar inte lönen, för att komma upp i lönenivå måste man ta mer ansvar och fler uppgifter.

  • Nivå 1: 875 kronor. Arbeten som utförs efter instruktioner. Alla beslut om ändringar fattas av någon annan.
  • Nivå 2: 1 525 kronor. Arbeten som utförs efter instruktioner men kräver visst omdöme och initiativ. Beslut om arbetets uppläggning fattas ofta av arbetstagaren själv.
    Delvis självständigt arbete, eventuellt viss handledning.
  • Nivå 3: 2 100 kronor. 
Stora krav på omdöme, initiativ och ansvar. De flesta beslut fattas av arbetstagaren själv. Arbetet är mycket självständigt. Att ge enklare instruktioner kan ingå.
  • Nivå 4: 2 925 kronor. Mycket
 hög grad av specialistkunskaper. Alla beslut fattas på egen hand. Ska kunna ge andra instruktioner och arbetsleda till viss del.

Mångkunnighetstillägg

Det finns två mångkunnighetstillägg på vardera 490 kronor. De är tillfälliga och kan läggas till lönen
 om en person till exempel är på väg upp i nästa lönenivå eller utför andra arbetsuppgifter än vanligt.
Enligt avtalet ska de anställda inom Samhall ha i snitt ett mångkunnighetstillägg.

Vid en lönerevision är det möjligt att bli av med mångkunnighetstillägg och att backa i lönenivå. Tillägget försvinner från lönen direkt.
Om någon går till
 en lägre lönenivå sänks dock inte lönen från en dag till en annan, i stället blir löneökningarna lägre under de kommande åren, tills nivån är rätt. Detta kallar Samhall internt för hyvling.