Kritiken mot Samhall

Samhalls lönesystem får hård kritik

Lön och avtal

Lönerna på Samhall kan sänkas upp till två gånger om året och de tillfälliga mångkunnighetstilläggen kan försvinna från en månad till en annan. Många anställda upplever sig felplacerade och fack och arbetsgivare är ofta oense om vilken lönegrupp som är rätt.

Janeric Agnemyr, avtalsansvarig på Samhall, säger att det kan det bli tydligare men att det finns beskrivet i kollektivavtalet vilka kompetenser som krävs för de olika lönegrupperna.
Kan ett mångkunnighetstillägg ges i stället för att gå upp till nästa lönegrupp?
– Nej, det ska inte vara i stället för. Det handlar om att du tar andra arbetsuppgifter än dem du normalt utför, att du har en mångkunnighet. Om du inte gör det större delen av arbetstiden utan av och till kan du få ett tillägg, säger Janeric Agnemyr.

Är städare automatiskt lönegrupp ett?
– Inte automatiskt. Om du städar trappor hos flera kunder är arbetsuppgifterna ändå desamma och du ska tillhöra grupp ett, men om du har exempelvis fönsterputs eller speciell golvvård mer än halva arbetstiden, då kan du hamna i tvåan.

Flera personer som vi pratat med har känslan att Samhall försöker hålla nere lönekostnader genom att ha fler i låga lönegrupper – vad kan du säga om det?
– Jag har själv fått den indikationen från fackliga. Det finns ju skäl till att vi sitter i arbetsgrupp om lönesystemet och vi kommer sannolikt att fortsätta det arbetet. Vi behöver hitta saker som gör det mer tydligt, både för våra HR­ och områdeschefer och för de fackliga.