Fastighets och övriga LO-förbund som organiserar Samhallanställda har nu lämnat över sina avtalskrav till arbetsgivarorganisationen Fremia, där Samhall är medlem. 

Facken kräver löneökningar i nivå med märket och LO-samordningen.

Det innebär 4,4 procents löneökningar på ett år, och som lägst löneökningar på 1192 kronor för heltidsanställda.

LO-förbunden kräver också att lägstalönerna höjs med motsvarande nivå eller med 1371 kronor. Grundlönen på Samhall är idag 22 892 kronor.

Samhallavtalet med Fremia

De LO-förbund som organiserar anställda på Samhall och står bakom avtalskraven är Fastighets, IF Metall, Kommunal, GS, Transport, Handels, HRF och Seko.

Kollektivavtalet berör cirka 24 000 arbetare.

Det nuvarande kollektivavtalet löper ut den 30 september 2023.

Kräver nytt lönesystem

Dessutom kräver facken att ett nytt lönesystem införs på Samhall, som ska ersätta det system som finns idag med fyra olika arbetsuppgiftstillägg. Under förra avtalsperioden skulle en arbetsgrupp arbeta fram ett nytt lönesystem, men förhandlingarna havererade. 

– Det system som finns idag med tillägg för hur väl du kan utföra olika arbetsuppgifter är godtyckligt. Det värderas på olika sätt på olika håll i landet, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig på Fastighets. 

– Vi måste få till ett rättvist lönesystem där din lön avspeglar din personliga utveckling i arbetet och vilket uppdrag du har. Vi kräver ett omtag i den här frågan, säger han.

Större satsningar på arbetsmiljön

Facken kräver också att arbetsmiljöarbetet på Samhall ska regleras i ett särskilt arbetsmiljöavtal.

Nicklas Nilsson som är ansvarig för Samhallavtalet på Fastighets vill ännu inte gå in i detaljer om vad ett sådant avtal kan innehålla. Men han hänvisar till arbetsmiljöproblemen på Samhall i Eskilstuna, som Fastighetsfolket återkommande granskat.

– Vi har sett hur arbetsmiljöarbetet behöver bli mycket bättre på Samhall. Ett arbetsmiljöavtal skulle förtydliga vad vi kräver av arbetsgivaren och göra det lättare att göra rätt i arbetsmiljöfrågorna, säger Nicklas Nilsson. 

Nicklas Nilsson, avtalsombudsman i Fastighets i halvfigur.
Nicklas Nilsson, avtalsombudsman i Fastighets.

Höjd pensionsålder och deltidspension

LO kräver även att pensionsåldern på Samhall höjs permanent från 65 till 66 år. Detta eftersom det från 1 januari 2023 inte går att få ut garantipension eller bostadsbidrag förrän man fyllt 66 år.

Som Fastighetsfolket tidigare rapporterat om höjdes pensionsåldern för anställda på Samhall därför tillfälligt till 66 år under 2023, en lösning som facken nu vill permanenta. Dessutom vill facken se en möjlighet för anställda på Samhall att gå i deltidspension. 

– Om vi nu ska jobba till 69 år är det jätteviktigt att de människor som inte orkar det kan gå ner till deltidsarbete. Inte minst på Samhall är det viktigt, där många anställda har olika underliggande sjukdomar, säger Nicklas Nilsson. 

Fremia: Vill inte reglera arbetsmiljön i kollektivavtalet

Jesper Neuhaus är förhandlingschef på Fremia. Fremia vill tvärt emot LO-förbunden inte reglera arbetsmiljön i kollektivavtalet. 

– Det råder inte brist på reglering på arbetsmiljöområdet, men det är ibland svårt att omsätta regelverk till faktiska förbättringar av arbetsmiljön, säger han.

– Vi vill jobba tillsammans med LO-förbunden för att stärka skyddsorganisationen på Samhall och stödja företagets stora satsning på förbättrad arbetsmiljö. Men vi tror inte att ett separat arbetsmiljöavtal är vägen att gå, säger Jesper Neuhaus. 

Däremot anser även Fremia att dagens lönesystem på Samhall behöver göras om. 

– Vi har en samsyn kring att vi behöver göra om lönesystemet på Samhall. Vi är överens om det måste vara tydligt och transparent varför de anställda har just den lön de har. Vi vill banta ner antalet tillägg och göra lönesystemet enklare, säger Jesper Neuhaus. 

Några av LO:s avtalskrav på Samhall: 

Facken kräver löneökningar på 4,4 procent på ett år, som lägst löneökningar som motsvarar 1192 kronor per heltidsanställd. 

LO-förbunden kräver också att lägstalönerna höjd med motsvarande nivå eller med 1371 kronor. Löneökningarna gäller även LFU-anställda. 

Införa ett nytt lönesystem 

Införa ett arbetsmiljöavtal 

Arbetsdagens längd ska vara minst fem sammanhängande timmar vid helgarbete. 

Permission ges i dag vid plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig. LO vill att hemmaboende stryks och ändras till nära anhörig. 

Inför rätt till deltidspension 

Pensionsåldern i avtalet ska harmoniseras med gällande lagstiftning. 

Alla LO:s avtalskrav avser ett ettårigt avtal. 

Några av Samhall/Fremias yrkanden: 

Tydliggöra löneavtalet för mer transparens och koppla lönen till de arbetsuppgifter individen utför.

Anpassa kollektivavtalet till det uppdrag som Samhall får från regering och ägare, så att avtalet blir ett verktyg för verksamhetens huvuduppdrag.

Tydliggöra grundläggande förväntningar på arbetstagare, exempelvis gällande bisyssla, samspel på arbetsplatsen och bruk av substanser som kan påverka arbetets utförande.