Samhalls anställda på stora städobjekt som Coop, Willys, Bauhaus, Max och Ica Maxi i Umeå har inte fått grundläggande säkerhetsinformation. 

Enligt Samhalls egna dokument ska alla anställda som är nya på ett städobjekt få information om bland annat utrymningsvägar, var förbandsmaterial finns, vilken skyddsutrustning som krävs och de risker som finns på städobjektet.

Bara en säkerhetsgenomgång

Men Fastighets skyddsombud Per Backsten vittnar om att Samhall brustit i säkerhetsinformationen. 

– Jag har arbetat på Samhall i tio år och städat på många olika städobjekt. Under den tiden har jag bara fått en säkerhetsgenomgång vid ett enda tillfälle. Det äventyrar de anställdas säkerhet, säger Per Backsten. 

Per Backsten, städare och skyddsombud på Samhall i Umeå.
Per Backsten, städare och skyddsombud på Samhall i Umeå.

Ingen säkerhetsinformation på stora städobjekt

Det är ansvarig chef som ska informera om säkerhetsrutinerna. Efter att informationen getts enligt Samhalls dokument ”min trygghet på jobbet” ska de anställda som tagit del av den skriva sitt namn i en logg.

Men när Per Backsten i november åkte runt till ett tiotal stora städobjekt i Umeå var loggarna tomma på alla ställen utom ett. Dessutom saknades telefonnummer till ansvarig chef, dit anställda kan ringa vid en krissituation på helgen.

På flera ställen fanns enbart nummer till så kallade driftledare. De har inte arbetsmiljöansvar, och är anvisade till Samhall från Arbetsförmedlingen. 

– Driftledarna jobbar dessutom inte varje helg. Många helger har det alltså varit omöjligt för de anställda att få tag på någon från Samhall, säger Per Backsten. 

”Extra viktigt med tydlighet på Samhall”

På ett av de städobjekt som Per Backsten kontrollerade hade den ansvariga chefen bara skrivit en lapp till de anställda gällande säkerheten.

På lappen står det: ”Skriv under med ditt namn på loggen. När du skriver under den så godkänner du att du vet var nödutgångar och uppsamlingsplats vid brand är. Alla som jobbar på Samhall ska skriva under denna för att öka medvetenhet och säkerhet!”. 

På Samhall, där många har svårigheter med att läsa och med det svenska språket, är det ju extra viktigt med tydlig säkerhetsinformation

Per Backsten, skyddsombud på Samhall.

– Det är under all kritik. Chefen lägger över ansvaret på den anställda, som om det bara skulle handla om att få in namnet i pärmen. På Samhall, där många har svårigheter med att läsa och med det svenska språket, är det ju extra viktigt med tydlig säkerhetsinformation, säger Per Backsten. 

Samhall: ”Vi har bra rutiner för säkerheten”

Enligt Samhall har man känt till problemet med de bristande säkerhetsrutinerna sedan sommaren 2022. En handlingsplan har därför gjorts för att säkerställa rutinerna inom distriktet.

Det säger Magnus Wilderth, distriktschef för Samhall i Västerbotten. 

– Vi känner sedan tidigare till ett antal tillfällen där informationen om säkerhet på arbetsplatsen till medarbetare har brustit. Därför har vi upprättat en handlingsplan som ska vara genomförd senast i slutet av februari, säger han. 

Hur kan ni ha missat att ge säkerhetsinformation till Samhalls anställda? 

Samhall har bra rutiner för säkerheten, så här måste vi analysera i vilket led som vi har brustit. Handlingsplanen för att säkerställa säkerheten gäller i hela distrikt Västerbotten, och omfattar ca 370 kunduppdrag.

– Därefter kommer vi att följa upp att alla chefer genomför säkerhetsinformationen för sina medarbetare, säger Magnus Wilderth. 

Arbetsgivaren ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen

I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.

I arbetsgivarens ansvar ingår även att se till att maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar underhålls.

Källa: Arbetsmiljöverket