Då har det hänt igen på Samhall, det som inte får hända. Ännu ett dödsfall. Jag har sagt det förr och jag säger det igen: Samhall är en av de värsta arbetsgivare vi har i Sverige i dag. 

Att Samhalls företagsledning premierar dåligt ledarskap och dålig arbetsmiljö är ingen hemlighet för oss som är insatta i Samhall. Och det är lika tydligt på de chefer som verkligen bryr sig om arbetstagarna, de försvinner en efter en.

Jag vet inget företag som har haft två eller tre dödsfall på sin arbetsplats under mindre än ett år någonsin i Sverige.

Den 10: e augusti 2021 så lämnade jag och Fastighets huvudskyddsombud in ett svar till Arbetsmiljöverket angående Samhall i Eskilstuna. Svaret i sig var 13 sidor långt, plus ett antal bilagor med dokumentation av brister i Samhalls centrala rutiner och mallar. 

Vi avslutar vårt svar till Arbetsmiljöverket med att skriva följande: ”Det systematiska arbetsmiljöarbetet existerar inte i praktiken. Samhall visar upp ett 15-tal bilagor, men inte ett enda dokument som visar att man faktiskt jobbar praktiskt med arbetsmiljön. Det är inte längre frågan om någon kommer skada sig allvarligt längre utan när, anser vi. Företagshälsovården måste in och styra upp hela verksamheten för att säkerställa arbetsbelastning, att arbetet är anpassat, och att medarbetarna har rätt hjälpmedel och så vidare”.

Att ingen har dött på Samhall i Eskilstuna är mer tur än något annat, men tyvärr har andra orter inte haft samma tur.

Att ingen har dött på Samhall i Eskilstuna är mer tur än något annat, men tyvärr har andra orter inte haft samma tur. Under mindre än ett år så har Samhall haft tre dödsfall vid olika tillfällen. Två av dödsfallen har varit olyckor och ett har handlat om ett självmord som utfördes under arbetstid.

Jag vet inget företag som har haft två eller tre dödsfall på sin arbetsplats under mindre än ett år någonsin i Sverige. Och vi pratar om ett till 100 procent statligt ägt företag. 

Skulle jag vara riksdagspolitiker i dag skulle jag skämmas som en hund. Nu är det ju så att vi under en lång tid inte haft en majoritet i riksdagen för oss arbetstagare, och det kommer inte bli bättre under denna mandatperiod.

Jag har en fråga till samtliga partier: Hur många till ska behöva dö på Samhall innan ni vidtar åtgärder? 5, 10 eller 100 anställda?

Jag har en fråga till samtliga partier: Hur många till ska behöva dö på Samhall innan ni vidtar åtgärder? 5, 10 eller 100 anställda?

Arbetsmiljöverket är den myndighet som faktiskt ska säkerställa att företagen uppfyller kraven i arbetsmiljölagstiftningen och dess föreskrifter. Frågar du mig så gör de det inte.

Det beror inte på inspektörer, jurister eller beslutsfattare, utan på våra politiker som ger Arbetsmiljöverket direktiv och på Arbetsmiljöverkets högsta ledning. Det vi har i dag är en kvantitet av inspektioner, men noll kvalitet. 

Arbetsmiljöinspektörerna agerar mer som trafikpoliser men utan fartkamera, laser eller alkotest. 

Arbetsmiljöinspektörerna agerar mer som trafikpoliser men utan fartkamera, laser eller alkotest. Man kollar att företaget har körkort (dokumentation på ett systematiskt arbetsmiljöarbete), sen är det bara att köra vidare. Ingenting om hur det faktiskt fungerar i praktiken.

Så jag har en fråga till Arbetsmiljöverkets högsta ledning: Hur många fler behöver dö innan ni tar tag i de verkliga problemen, att Samhall inte jobbar med arbetsmiljön praktiskt? 5, 10, eller 100 anställda? 

Jag har som regionalt skyddsombud informerat LO i många år om de problem som finns på Samhall. Ni kan väl redovisa vad ni har gjort under den tiden, och vad ni planerar att göra?

Så nu till det sista. Ni är åtta förbund som har avtal med Samhall inom LO, och det är avtalsansvarig på LO som håller i de trådarna. Hur tycker ni som sitter i Samhalls LO-kommitté att det går? Jag har som regionalt skyddsombud informerat LO i många år om de problem som finns på Samhall. Ni kan väl redovisa vad ni har gjort under den tiden, och vad ni planerar att göra?

För jag har en fråga till er med: Hur många till ska behöva dö på Samhall innan ni agerar och vidtar åtgärder? 5, 10 eller 100 anställda?

Richard Fredriksson, regionalt skyddsombud för Fastighets