Nyligen avled en medarbetare på Samhall till följd av en arbetsplatsolycka. Olyckan är fruktansvärt tragisk och våra tankar går till vår kollegas närstående. Vi har också aktiverat vår krisorganisation för att ge stöd till medarbetare och kollegor.

Richard Fredriksson tar arbetsplatsolyckan som utgångspunkt för att rikta kritik mot Samhalls ledarskap och arbetsmiljöarbete. Vi håller med om att det finns områden där vi kan bli bättre. Men Richards uppfattning verkar vara att vi på Samhall inte bryr oss om vare sig våra medarbetare eller deras arbetsmiljö. Sanningen är precis tvärtom.

Det senaste året har vi inrättat sju nya tjänster för experter på arbetsmiljöfrågor. Detta för att få ytterligare specialistkompetens som kan stötta våra lokala chefer i det löpande arbetet för att våra medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsmiljö. 

Vi arbetar systematiskt med allt från arbetsmiljöronder, riskbedömningar och enkäter, till dagliga samtal, arbetsplatsträffar och utbildningar för medarbetare och chefer inom arbetsmiljö.

Vi upplever att vi har en öppen och konstruktiv dialog med LO-förbunden kring arbetsmiljöfrågorna och samarbetar också med de fackliga organisationerna kring utbildning av våra skyddsombud.

Våra chefer är otroligt engagerade i medarbetarnas utveckling och arbetsmiljö

Våra chefer är otroligt engagerade i medarbetarnas utveckling och arbetsmiljö. De är ofta lika viktiga för medarbetarna som en bra lärare är för sina elever eller en bra tränare för sina spelare.  Vi arbetar också för att cheferna som finns närmast medarbetarna ska få ännu bättre förutsättningar för det dagliga arbetet.

Samhalls uppdrag är otroligt viktigt, men det är ibland också svårt

Samhalls uppdrag är otroligt viktigt, men det är ibland också svårt. Men vår ambition är att hela tiden bli bättre på att utveckla våra medarbetare och att kunna göra det i en bra arbetsmiljö. Vi hoppas att de åtgärder vi genomför ska bidra till det och vi hoppas att kunna fortsätta det arbetet i samarbete med Fastighets och övriga fackliga organisationer.