Samhall i Eskilstuna arbetar efter centralt framtagna rutiner och mallar precis som alla andra av Samhalls arbetsplatser i Sverige. Men Arbetsmiljöverket har lagt ett vitesföreläggande på Samhall i Eskilstuna, just för att Samhalls centralt framtagna rutiner och mallar är felaktiga. Att Samhall följer dessa felaktiga rutiner är problemet och varför arbetstagare far illa på Samhall. 

Att Samhall följer dessa felaktiga rutiner är problemet och varför arbetstagare far illa på Samhall. 

På varje möte vi haft med Arbetsmiljöverket så har Samhalls HR-strateg närvarat och redovisat rutiner och mallar som företaget tagit fram centralt.

I vitesföreläggandet så hänvisar Arbetsmiljöverket till vilka paragrafer Samhall brister i. Bristerna man hänvisar till i vitesföreläggandet gäller både systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetsanpassning och smittorisker. 

Richard Fredriksson, regionalt skyddsombud för Fastighets.

Men Arbetsmiljöverket har bara ställt vitesföreläggandet till Eskilstuna och inte till hela Samhall. Därför anser man från centralt håll på Samhall att många av bristerna med de centralt framtagna rutinerna och mallarna är ett lokalt problem som ska lösas i Eskilstuna. Men det är väl ganska självklart att om Arbetsmiljöverket anser att det är centrala rutiner och mallar som är felaktiga, så ska det också lösas centralt och inte lokalt. 

Vissa saker har dock Samhall försökt lösa centralt och jag ska ge er ett exempel. Att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är ett av de krav som ligger i Arbetsmiljöverkets ärende. I sitt svar har Samhall uppgett att man gör en sådan medarbetarundersökning som heter MUSK.

Den sker företagsövergripande och samtliga arbetstagare svarar. Men det som Arbetsmiljöverket bland annat har slagit ner på i undersökningarna är att frågorna inte handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Det har nu Samhall fixat till, så i den senaste undersökningen för 2022 så har man med rätt frågor i undersökningen. Men det Samhall i stället har gjort är att alla inte får svara på enkäten, utan man har exkluderat ett antal personer.

Ca 4000 personer har inte fått någon möjlighet att delta i denna medarbetarundersökning, vilket är anmärkningsvärt.

De personer som Samhall har exkluderat i undersökningen är arbetstagare som har haft en frånvaro som är högre än tre månader. Årets MUSK gick ut till 21 077 personer på Samhall, i delårsrapporten för 2022 så redovisar man 23 676 anvisade personer samt 1425 tjänstemän, som ger en total på cirka 25 100 arbetstagare. Cirka 4000 personer har inte fått någon möjlighet att delta i denna medarbetarundersökning, vilket är anmärkningsvärt. 

Huvudskyddsombudet i Eskilstuna har i den centrala arbetsmiljökommittén lyft frågan om varför inte alla har fått svara på medarbetarundersökningen, men får inget svar. För distrikt Södermanland/Gotland så har MUSKEN gått ut till 715 personer, i distriktet finns ca 900 personer, vilket betyder att nästan 200 inte fått möjlighet att svara.

Dessutom ska arbetsmiljön aldrig förhandlas, och det har man heller inte fattat på Samhall.

I distriktet finns Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping och Gotland, hur många som inte har fått svara på varje ort är svårt att säga, men det borde vara ett 50-tal på varje ort. De som inte har fått möjlighet att svara på medarbetarundersökningen är till största del de som är långtidssjukskrivna på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, och förmodligen mår sämst.

Lokalt i Eskilstuna har Samhall kallat huvudskyddsombud och skyddsombud till förhandling kring de åtta punkter som ligger i vitesföreläggandet från Arbetsmiljöverket. Samhall vill att skyddsombuden ska godkänna de rutiner och mallar som man tagit fram, både centralt och lokalt.

Det har skyddsombuden naturligtvis inte gjort, för det är fortfarande stora brister i Samhalls rutiner. Dessutom ska arbetsmiljön aldrig förhandlas, och det har man heller inte fattat på Samhall.   

Richard Fredriksson, regionalt skyddsombud för Fastighets