För Fastighetsfolket har anställda vittnat om hur de pressats av Samhall till att jobba på Frode Laursens nya logistiklager i Eskilstuna, trots att de försökt påtala för sina chefer att arbetet skulle göra dem sjuka.

Fastighets skyddsombud menar att Samhall flyttat anställda till lagret utan att göra någon individuell bedömning av hur arbetet skulle passa dem.  

Samhall tillbakavisar kritiken

Men Samhall står fast vid att företaget följt sina rutiner på det nya uppdraget på Frode Laursen. Fredrik Nilsson är distriktschef för Samhall i Södermanland och på Gotland, och han säger att företaget gjort ett grundligt arbete när medarbetare valts ut till logistiklagret. 

– Jag gjorde själv en resa till en liknande verksamhet som vi har på Frode Laursens lager i Skåne. Utifrån den information vi hade om arbetet på lagret så gjorde vi sedan en lokal matchning.

– Där undersökte vi vilka medarbetare vi ansåg att vi kunde placera på det här arbetet, säger Fredrik Nilsson. 

Arbetet på Samhall ska anpassas

Samhall är ett statligt bolag med uppdrag att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsvariationer som ger nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten ska anpassas till de anställdas förutsättningar. 

För att kunna uppfylla sitt samhällsuppdrag och anpassa arbetet efter de anställda får Samhall en ersättning från staten. Under 2021 uppgick den till 6,6 miljarder kronor.

Men flera anställda har ju blivit sjuka eftersom ni inte sett till deras individuella förutsättningar när ni flyttat dem till lagret? 

– Vi kan inte gå in på enskilda medarbetares ärenden. Men vi välkomnar en dialog med medarbetarna och vi vill justera när det blivit fel. Jag har själv pratat med flera medarbetare. 

– Vissa av medarbetarna har flyttats från lagret, andra jobbar kvar men med justerade arbetsuppgifter, säger Fredrik Nilsson. 

det tar tid att anpassa och förbättra arbetsmiljön

Hur ser era rutiner ut för att säkerställa att medarbetare har rätt förutsättningar när ni flyttar dem till nya uppdrag? 

– Jag vill inte kommentera enskilda delar i våra rutiner och vårt arbetssätt. Vi har följt de rutiner vi har på Samhall.

– Men uppdraget på Frode Laursens logistiklager i Eskilstuna är nytt och det tar tid att anpassa och förbättra arbetsmiljön, säger Fredrik Nilsson.