Daniel Pallin, anställd på Samhall i Eskilstuna

”Jag sa direkt att kroppen inte skulle klara det, men ingen lyssnade”, säger Daniel Pallin, som blev sjuk efter att Samhall pressat honom att jobba på Frode Laursens logistiklager i Eskilstuna.

Flera anställda vittnar om hur de pressats av Samhall till att jobba på Frode Laursens nya logistiklager i Eskilstuna, trots att de försökt påtala för sina chefer att de har underliggande sjukdomar som gör lagerjobbet farligt för dem.

En av dem är Daniel Pallin som blev sjuk av arbetet på logistiklagret. När han fick veta att han skulle flyttas till lagret påtalade han upprepade gånger att arbetet skulle göra honom sjuk.

– Jag sa direkt att kroppen inte skulle klara det, men ingen lyssnade, säger han.

Tvingades köra truck trots arbetsskada

Daniel Pallins ordinarie arbetsuppgifter var anpassade efter hans arbetsskada. Han skulle städa på Willys och Biltema, med möjlighet att sitta och vila när smärtan i ben och rygg blev för påträngande.

Han och hans närmsta chef hade en plan för hur han skulle arbeta för att arbetsskadan inte skulle förvärras.

Men så blev chefen sjukskriven, och Samhall behövde folk till lagergolvet på Frode Laursen. 

– Det var när jag sa att jag hade truckkort som helvetet började, säger Daniel Pallin.

Daniel Pallin, anställd på Samhall i Eskilstuna
”Jobbet i trucken har gjort att jag fått så ont att jag inte kan gå upp vissa morgnar. Jag har förlorat tilltron till människor”, säger Daniel Pallin.

Jobbet i trucken gjorde honom sjuk

Samhall behövde en truckförare till Frode Laursen, och Daniel Pallin kunde köra. På lagret används ståtruckar, där den som kör trucken står upp.

Att Daniel Pallin har en gammal arbetsskada som gör det svårt för honom att stå längre stunder och göra repetitiva rörelser spelade mindre roll. Efter flera dagar i ståtrucken på lagergolvet sa kroppen ifrån.

– På en dag kanske jag gick i och ur trucken hundra gånger för att lasta. Det började göra så fruktansvärt ont, säger han. 

Jag sa direkt att kroppen inte skulle klara det, men ingen lyssnade.

Daniel Pallin

Daniel Pallin blev sjukskriven. Smärtan i ryggen och benet hade eskalerat och han fick svårt att gå. Nu hade han ont dygnet runt, alla timmar. Han fick ta smärtlindrande och lugnande mot ångesten som smög sig på.

Men så kallades han till ett möte med chefen. Chefen ville att han skulle tillbaka till lagerjobbet.

– Hur ska jag kunna gå tillbaka dit? Jobbet i trucken har gjort att jag fått så ont att jag inte kan gå upp vissa morgnar. Jag har förlorat tilltron till människor, säger Daniel Pallin. 

Arbetet på Samhall ska anpassas

Samhall är ett statligt bolag med uppdrag att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsvariationer som ger nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten ska anpassas till de anställdas förutsättningar.

För att kunna uppfylla sitt samhällsuppdrag och anpassa arbetet efter de anställda får Samhall en ersättning från staten. Under 2021 uppgick den till 6,6 miljarder kronor.

Skyddsombudet: ”Ett systemfel i hela Samhall”

Richard Fredriksson är regionalt skyddsombud för Fastighets och har länge arbetat för att försöka förbättra arbetsmiljön på Samhall. Situationen på Frode Laursens lager visar på ett systemfel i hela Samhall, menar han. 

Richard Fredriksson, regionalt skyddsombud för Fastighets.

– Det hjälper inte att bara byta ut enskilda chefer som inte tar sitt arbetsmiljöansvar. Det är ett systemfel i hela Samhall att det har blivit viktigare att vinna uppdrag än att värna sina anställda.

– Det är arbetstagarna som får betala med sin hälsa, säger Richard Fredriksson. 

Samhall: ”Vi har följt våra rutiner”

Men Samhall står fast vid att företaget följt sina rutiner på det nya uppdraget på Frode Laursen.

Fredrik Nilsson är distriktschef för Samhall i Södermanland och på Gotland, och han säger att företaget gjort ett grundligt arbete när medarbetare valts ut till logistiklagret. 

– Jag gjorde själv en resa till en liknande verksamhet som vi har på Frode Laursens lager i Skåne. Utifrån den information vi hade om arbetet på lagret så gjorde vi sedan en lokal matchning. Där undersökte vi vilka medarbetare vi ansåg att vi kunde placera på det här arbetet, säger Fredrik Nilsson. 

Men flera anställda har ju blivit sjuka eftersom ni inte sett till deras individuella förutsättningar när ni flyttat dem till lagret? 

– Vi kan inte gå in på enskilda medarbetares ärenden. Men vi välkomnar en dialog med medarbetarna och vi vill justera när det blivit fel. Jag har själv pratat med flera medarbetare. 

– Vissa av medarbetarna har flyttats från lagret, andra jobbar kvar men med justerade arbetsuppgifter, säger Fredrik Nilsson. 

Det här är Frode Laursen

Frode Laursen är ett danskt logistikföretag som är verksamt i Norden och Tyskland. 

På Frode Laursens logistiklager i Eskilstuna arbetar anställda på Samhall med att bygga och packa displayer. En displayer är ett sorts ställ som är färdigpackat med varor och som placeras ut i olika butiker. 

Det var i slutet på maj som Samhalls anställda började sitt uppdrag på Frodes Laursens nya lager i Eskilstuna. Målet är att runt 40 anställda från Samhall ska arbeta på logistiklagret.