– Ja, företaget svarar att förändringar är på gång. Vi har beskrivit bristerna och ställt krav som företaget inte motsätter sig, säger Jennie Karlsson, som är inspektör på Arbetsmiljöverket.

Den förödande kritiken mot Samhall i Eskilstuna presenteras i 15 punkter i ett 17 sidor långt beslut.

Skyddsombud larmade

Om företaget inte uppfyller kraven senas den 30 oktober hotar ett vite på 200 000 kronor som Samhall måste betala. En löjligt liten summa tycker Fastighets regionala skyddsombud Richard Fredriksson.

Han larmade om arbetsmiljön på Samhall i Eskilstuna för ungefär tre år sedan och har drivit frågan sedan dess. Han är inte lika hoppfull som Arbetsmiljöverkets inspektör:

– De brister som vi tog upp i somras fanns kvar vid inspektionen i november. Jag tror att företaget kommer att misslyckas den här gången också. Även om det finns en vilja och ett engagemang hos distriktschefen och längre ner så är de beroende av dokumenten från centralt håll.

”Informera skyddsombuden”

Här kommer några av Arbetsmiljöverkets senaste krav i kortform. De bygger på en inspektion den 1 november 2021:

• Dokumentera de rutiner som beskriver när, hur och av vem som fördelar vem som ska göra vad när det gäller arbetsmiljöarbetet. Informera skyddsombuden om detta. Se till att chefer och arbetstagare vet om rutinerna och följer dem i praktiken. 

• Områdescheferna i Eskilstuna ska se till att arbetstagarna får den arbetsledning, de instruktioner, den arbetsutrustning, de skydd och den arbetsanpassning de behöver, även om arbetstagarna arbetar på en annan områdeschefs objekt.

”Riskbedöm arbetsbelastningen”

• Undersök och riskbedöm arbetsbelastningen och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön regelbundet. Dokumentera.

• Bygg upp rutiner för att hantera vakanser. Arbetstagare ska inte utsättas för oplanerat ensamarbete eller arbete utan tillräcklig introduktion/instruktion.

• Se till att kända rutiner för arbetsanpassning fungerar på arbetsstället i Eskilstuna.

”Informera om kränkande särbehandling”

• Se till att kända rutiner för hur kränkande särbehandling ska motverkas och hanteras fungerar på arbetsstället i Eskilstuna. Säkerställ att alla chefer och arbetstagare i Eskilstuna känner till vad kränkande särbehandling kan vara, och att det inte tolereras på arbetet.

• Använd fungerande rutiner för rapportering och utredning av tillbud. Dokumentera.

”Skyddsombuden ska vara med”

• Inför fungerande rutiner som ger arbetstagare och skyddsombud möjligheten att vara med i samtliga aktiviteter som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Det är synd om medarbetarna på Samhall i Eskilstuna, säger Fastighets Richard Fredriksson.

– Det tar alltid tid att förändra det organisatoriska arbetsmiljöarbetet, särskilt i en stor organisation, säger Arbetsmiljöverkets Jennie Karlsson.

Samhall välkomnar kritiken

Samhall kommenterar beslutet från Arbetsmiljöverket i ett mejl till Fastighetsfolket:

– Samhall har ett aktivt arbete med att utveckla arbetssättet kring arbetsmiljön och vi välkomnar Arbetsmiljöverkets granskning. Vårt uppdrag är att utveckla människor med funktionsnedsättning i riktiga arbeten och vi har ett stort fokus på att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Åsa Brunzell, hr- och kommunikationsdirektör på företaget, i mejlet.

Samhall

Staten äger Samhall.

Ett grunduppdrag är att erbjuda jobb åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Ett mål är att en del anställda ska komma ut på den vanliga arbetsmarknaden.

Samhall har ungefär 26 000 anställda.

De allra flesta har en funktionsnedsättning och jobbar inom städ, tvätt, omsorg, fastighetsskötsel, logistik eller tillverkning.