Det är Arbetsförmedlingen som avgör vem som får jobb på Samhall. Ett krav för att någon ska få jobb på Samhall är att personen har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.

Nu har Arbetsförmedlingen granskat deras anvisning av personer till Samhall i en ny rapport, vilket tidningen Arbetet också rapporterat om.

4 av 10 vill se annan prio

Arbetsförmedlingen har fått in svar från över 200 arbetsförmedlare som jobbar med att anvisa personer till skyddat arbete på Samhall. 4 av 10, 41 procent, säger att skyddat arbete på Samhall går till dem som har störst behov av det.

Men nästan lika många, 40 procent, säger att Samhalljobben inte går till dem som har störst behov.

Bland annat för att kraven som ställs på jobbet och arbetsuppgifterna inom skyddat arbete är så höga att de med störst behov inte klarar av dem. Vissa som svarat i rapporten säger att exempelvis städning är för tufft för vissa individer som fått skyddat arbete.

”Anpassa jobben”

Andra säger att Samhalljobbet inte är tillräckligt anpassat för att de med störst behov ska kunna utföra jobbet.

Veronicka Norgren Björklundh är skyddsombud på Samhall i Karlstad, och hon känner igen sig.

– Vi har påpekat så många gånger att jobbet måste anpassas efter individerna. Jag städar till exempel på en verkstad och det är höga trösklar, fordon som åker in och ut. Man kan inte ha vem som helst här, säger hon.

”Vissa kommer av fel anledning”

Mer än var femte arbetsförmedlare säger också att personer får komma till skyddat arbete på Samhall trots att de hade kunnat få hjälp genom andra stöd som finns på arbetsmarknaden.

– Ja, det ser jag ju. Jag är väl själv en av dem som egentligen skulle stå utanför Samhall. Samtidigt vill jag utveckla mig vidare till att bli internlärare här, säger Veronicka Norgren Björklund.

Hon fortsätter:

– Jag kan tycka att vissa kommer av fel anledning, folk som har chansen att få ett vanligt jobb, ja. Jag vet att mina chefer håller med också, men de är kluvna. För de behöver också oss som inte har någon funktionsnedsättning. De är piskade uppifrån att gå med vinst och vi har så många olika städobjekt.

De måste tåla stress

Veronicka Norgren Björklund nämner städjobb på exempelvis hamburgerrestaurangen Max.

– Där måste du tåla stress eftersom vi städar under tidspress. Och det är massor av folk som springer omkring en hela tiden när du sitter på städmaskinen.

Hon tror att det är många som inte klarar av jobbet på Samhall på grund av att företaget har så stora uppdrag inom städ.

– Skapa jobb efter individen, inte individen efter jobb. Jag tänker att man borde ha det lite som Samhall var förr. Enklare jobb, som att paketera vykort, vika tvätt, plocka varor i en butik. Varför ska det bara finnas städjobb?