I sin senaste anmälan till Konkurrensverket, som tidningen Arbetet var först att rapportera om, skriver Almega Serviceföretagen att statligt ägda Samhall snart tagit över städkontrakten i hälften av Sveriges butiker. Det här gör man genom låga priser, långt under marknadspriset, hävdar Almega Serviceföretagen.

Hälften av Sveriges butiker

Fastighetsfolket har tagit del av anmälan. I den har Almega Serviceföretagen gjort en kalkyl över Samhalls prisnivåer. Där hävdar arbetsgivarorganisationen att det rör sig om priser på 40 procent, ibland närmare 50 procent, under det rådande marknadspriset för städning i butiker. Dessutom förekommer det att Samhall erbjuder rabatt på städning under vissa tider på mellan 18 till 20 procent, enligt Almega Serviceföretagen. 

Bedömningen av marknadspriset och Samhalls priser säger Almega Serviceföretagen att man gjort med hjälp av information från medlemmar i branschen som specialiserat sig på butiksstädning.

– Priserna har vi kunnat räkna ut genom dokumentation av olika slag som vi har fått till oss. Marknadspriset hämtar vi från vår första anmälan där Konkurrensverket anlitade en extern expert som fick fram ett kvadratmeterpris per månad, säger Ari Kouvonen, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen.

Konkurrensverket bekräftade lågt pris

Den nya anmälan kommer efter att Konkurrensverket hösten 2021 presenterade resultatet av en utredning om Samhalls städning på en större matbutik i Stockholm.

Efter ett tips från Almega Serviceföretagen slog Konkurrensverket fast att Samhalls pris för städning i den aktuella butiken inte var marknadsmässigt. Det är inte ”möjligt att utföra nämnda städuppdrag till det pris Samhall har offererat” skrev myndigheten. Det pris som Samhall kunde erbjuda låg åtminstone 40 procent under marknadspriset, enligt Konkurrensverket.

Samhall hävdade då att ”den ansvarige säljaren gjort ett misstag och överskridit sina befogenheter”. Utredningen lades ned med motiveringen att städkontraktet hade upphört.

”Har ett stort material”

Men Almega Serviceföretagen har nu alltså fler uppgifter om låga priser.

– Vi har tagit del av ett väldigt stort material som styrker att de låga priserna förekommer i mycket större omfattning. Därför gjorde vi en ny anmälan, säger Ari Kouvonen.

Arbetet rapporterar att de tagit del av städkontrakt mellan Samhall och livsmedelsbutiker. Priset per kvadratmeter och månad hamnar omkring tio kronor. Kontrakten slöts 2017 – 2018, men en uppräkning till dagens priser förändrar inte bilden av mycket låga priser, rapporterar Arbetet.

Samhalls vice försäljningsdirektör Jonas Rieck avvisar uppgiften att Samhall skulle stå för hälften av butiksstädningen i Sverige.

– Samhalls marknadsandel inom lokalvård bedöms till cirka sex procent och vi har samarbeten med flertalet fantastiska kunder där handelssegmentet är en del. Att Samhall allena skulle stå för 50 procent av all butiksstädning i Sverige är smickrande men stämmer inte.

Välkomnar objektiv granskning

Jonas Rieck säger vidare att Samhall skärpt sina rutiner för granskning av anbud och välkomnar en objektiv granskning. Han hänvisar också till ett uttalande från Konkurrensverket 2017 där myndigheten bland annat skrev att: ”variationerna i pris, mellan dels Samhall och konkurrenter men även Samhalls konkurrenter sinsemellan, kan vara stora. I vissa fall har Samhall ett pris som är betydligt lägre än konkurrenternas och i andra upphandlingar finns det konkurrenter som har ett pris som är betydligt lägre än Samhalls”.

– Förutsättningarna är unika i varje affär, vid varje tidpunkt och ett företags förmåga att hantera dessa förutsättningar spelar en avgörande roll i prissättningen. Nyligen förlorade vi en större affär med en prisdifferens om 30 procent till vinnaren som uppenbarligen hade bättre förutsättningar än vi hade, vilket vi gratulerar till, säger Jonas Rieck. 

Konkurrensverket har ännu inte beslutat om de ska sätta i gång en utredning efter Almegas anmälan.

Samhall ägs av staten

Staten äger Samhall. 

Ett grunduppdrag är att erbjuda jobb åt personer med funktionsnedsättning.

Ett mål är att en del anställda ska komma ut på den vanliga arbetsmarknaden.

Samhall har ungefär 26 000 anställda. 

De allra flesta har en funktionsnedsättning och jobbar inom städ, tvätt, omsorg, fastighetsskötsel, logistik eller tillverkning.

Omkring 1 000 är tjänstemän som har vanliga anställningar.