Efter ett tips från arbetsgivarorganisationen Almega Serviceföretagen hösten 2020 valde Konkurrensverket att granska hur det hade gått till när Samhall fick uppdraget att städa på en större matbutik i Stockholms län. Enligt Almegas anmälan låg Samhalls anbud 34 procent lägre än den närmaste konkurrenten, och 43 procent under marknadspriset för städning i livsmedelsbutiker.

Långt under marknadspris

Myndigheten drog i gång en utredning om misstänkt konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Konkurrensverket har bland annat granskat kalkyler och olika typer av dokumentation från Almega, Samhall, de konkurrerande städföretagen och en oberoende städexpert.

Konkurrensverket slår fast att Samhalls pris inte var marknadsmässigt. Det är inte ”möjligt att utföra nämnda städuppdrag till det pris Samhall har offererat” skriver myndigheten. Det pris som Samhall kunde erbjuda låg åtminstone 40 procent under marknadspriset, skriver Konkurrensverket vidare.

Ändrade sig

Under i stort sett hela utredningen hävdade Samhall att deras pris var marknadsmässigt. Fram tills oktober 2021. Då ändrade Samhall sin uppfattning till att priset faktiskt låg under marknadens. Samhall uppgav att de insett att ”den ansvarige säljaren gjort ett misstag och överskridit sina befogenheter”.

Städkontraktet på matbutiken upphörde i mars 2021 och därför lägger Konkurrensverket ned utredningen. Men de skriver i beslutet att det inte betyder att de har tagit ställning till om upphandlingen bröt mot konkurrensreglerna.

Lång tvist

Almega Serviceföretagen har sedan en lång tid tillbaka drivit opinion om att statligt ägda Samhall snedvrider konkurrensen i städbranschen. 2019 gjorde arbetsgivarorganisationen en undersökning som visade att Samhall vinner 78 procent av upphandlingarna som de tävlar om i Norrbotten.

Mellan 2017 och 2018 utredde Konkurrensverket om Samhalls försäljning av städtjänster riskerar att snedvrida eller hämma konkurrensen. Utredningen lades ned och myndigheten bedömde att risken för att Samhall ska skada konkurrensen är liten.