Konkurrensverket inledde en utredning 2017 efter att flera privata aktörer klagat på att de tycker att Samhall tar ut för låga priser på sina städtjänster och hur de använder merkostnadsersättningen som staten delar ut.

Nu har myndigheten beslutat att lägga ned utredningen och avskriva ärendet.

– Det betyder mycket för oss att de lägger ned utredningen. Det är ett välkommet beslut, säger Jonas Rieck, affärsområdesdirektör på Samhall.

Jonas Rieck, affärsområdesdirektör på Samhall.

Har lägre priser än genomsnittet

Konkurrensverket skriver i sitt beslut att enligt deras mätningar ligger Samhall något lägre prismässigt än genomsnittet i städbranschen. Samtidigt är det en bransch med många aktörer och låga etablerings- och expansionshinder, enligt myndigheten. Därför bedömer de att risken för att just Samhall ska skada konkurrensen är liten.

Marco von Peltzer, ordförande för Almega FM-företagen och vd för Förenade service AB, tycker att det är bra att myndigheten har fastställt att Samhall har haft lägre priser än genomsnittet. Samtidigt har Almega under 2018 sett att Samhall har höjt sina prisnivåer något, vilket branschorganisationen välkomnar.
– Målet för oss är inte att bråka med Samhall, utan att se till att de inte ska dumpa priserna i städbranschen, säger Marco von Peltzer och fortsätter:

– Det är bra att Konkurrensverket har gjort en grundlig granskning. Det har länge varit ett problem att Samhall har konkurrerat med oss på felaktiga grunder, alltså att de får merkostnadsersättning som de inte behöver redovisa på individnivå och kan sälja sina tjänster till lägre priser.

Kritiken mot Samhall

Efter flera klagomål – Konkurrensverket gör egen utredning av Samhall

Nyheter

Merkostnadsersättningen används för att ekonomiskt kompensera för de anställdas funktionsnedsättning, och fyller på så sätt samma funktion som ett lönebidrag.

Branschen borde kroka arm istället för att bråka

 

Samhall

Kritiken mot Samhall

EU-kommissionen: Staten måste ha bättre koll på Samhalls ersättning

Arbetsmarknad

EU-kommission har utrett om statens merkostnadsersättning till företaget har inneburit att de fått konkurrensfördelar, men den utredningen har lagts ned.

– Jag har jobbat inom Samhall i sju år och redan när jag började var det här en stor fråga. Nu hoppas jag att efter att två tunga instanser har kommit med avgöranden till vår fördel så kan det sätta punkt för den här diskussionen. Vi har försökt länge att kroka arm med branschen för att blicka framåt och påverka upphandlande instanser och påverka villkoren, så jag hoppas att vi kan göra det nu, säger Jonas Rieck.

Konkurrensverket skriver också till Samhalls fördel att de har en utvecklad modell för prissättning och dessutom har företaget ändrat sina rutiner och riktlinjer för att ytterligare säkerställa en marknadsmässig prissättning.

– Vi välkomnar den här typen av utredningar. Vi är det företag vi är – ett statligt företag och vi ska tåla den här typen av granskningar. Samtidigt har vi känt oss väldigt säkra i det sätt som vi bedriver affärer. Vi har också varit öppna mot Konkurrensverket och bjudit in dem och delat med oss av dokument, så det har nog gjort att de har känt sig trygga med oss också, säger Jonas Rieck.