Under det senaste året har Samhall uppmärksammats i flera reportage och granskningar i medierna. 

Fastighetsfolket har skrivit om obekväma chefer som köps ut. Dagens Arbete gjorde en stor granskning av Samhalls hantering av coronapandemin, liksom Fastighetsfolket också har gjort. Och SVT:s Uppdrag Granskning har rapporterat att Samhall handplockar personer med lättare funktionsnedsättningar eller helt friska personer för att lösa kunduppdragen.

”Varaktiga problem”

Nu går den statliga myndigheten Riksrevisionen ut med att de planerar att granska om Samhall utför sitt uppdrag på ett effektivt sätt.

Det innebär att granskningen börjar förberedas, utformas och planeras. Sedan ska det tas ett till formellt beslut om att granskningen faktiskt ska dras i gång. Kristina Lovén Seldén som är projektledare för granskningen säger att det inte är en enskild faktor som gör att de har fattat beslutet just nu, utan att det rör sig om flera olika faktorer.

– Vi har gjort en samlad bedömning utifrån att det funnits indikationer på varaktiga problem över tid. Även om Samhall är i blickfånget just nu med nya larm, så är diskussionen om hur Samhall utför sitt uppdrag långt ifrån ny. Den har pågått i över 20 år och förts i medierna, granskande reportage och på annat håll.

Kraven har ökat

Kristina Lovén Seldén nämner diskussionen kring om det är rätt personer som hänvisas till Samhall, och om jobben motsvarar de anställdas behov och förmågor.

– Det har också kommit signaler inte minst från Statskontoret att kraven på de Samhallanställdas arbetsförmåga har ökat över tid. Det är också årligen stora belopp som utgår till Samhall från staten och det är viktigt att de används på ett effektivt sätt.

Ministrarna inte nöjda

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) skriver i en debattartikel i Arbetet i dag att de är ”stolta men inte nöjda” med Samhall. Ministrarna vill utveckla Samhall för att göra verksamheten ännu bättre, skriver de, och har bland annat bestämt sig för att sänka avkastningskravet från 7 till 5 procent.

” Avkastningsmålet är viktigt för att Samhall ska konkurrera på rättvisa villkor med andra bolag och inte bidra till osund konkurrens.

Affärsmässigheten får dock aldrig ske på bekostnad av arbetsvillkoren och arbetsmiljön för de anställda.”