– Det var hemskt. Vi tvingades sätta de anställda under stor press … tvinga dem att jobba övertid när de inte orkade. När vi egentligen skulle hjälpa människor som behöver stöd att komma ut i arbetslivet.

Så beskriver en utköpt före detta chef sin sista tid på Samhall. Hen är långt ifrån ensam om sin upplevelse i en av Samhalls regioner.

Bilden växer fram när Fastighetsfolket tar kontakt med runt 15 personer som har en bakgrund som tjänstemän där. Det handlar om ansvarsfulla jobb och före detta chefer på olika nivåer. Ett par av dem har sagt upp sig själva, de var färdiga med Samhall.

Uppsagd efter blixtmöte

Men alla berättar om utköp av anställda, om egna eller andras uppgörelser om ersättning för att sluta sina jobb. På papperet uppsägningar på grund av arbetsbrist, med olika lång uppsägningstid då de har fått betalt utan att arbeta.

– Cheferna tittade på en som en skalbagge, säger en person och beskriver sina sista chefsmånader som en rutschkana:

På toppen var hen en uppskattad mellanchef som fick människor att växa och samtidigt levererade siffror som ledningen var nöjd med. Sen gick det snabbt utför – från ett blixtinkallat möte med cheferna till uppsägning ”på grund av arbetsbrist”. Samtidigt ersattes hen av en annan person på Samhall.

Okänd kostnad

Vad utköpen kostar, eller vad de arbetsbefriade uppsägningstiderna kostar – det kan Fastighetsfolket inte svara på. Överenskommelserna mellan företaget och den före detta anställda innehåller ofta en klausul om att inte berätta om villkoren.

Det statliga företaget, med skattepengar i botten, lyder inte under offentlighetsprincipen.

Tidigare chefer på Samhall berättar anonymt om sin bild.

Samhalls uppdrag är att erbjuda jobb åt personer med funktionsnedsättning. Men utöver de cirka 26 000 Samhallanställda i den gruppen har företaget omkring 1 000 tjänstemän. Det är om den gruppen den här artikeln handlar.

Deras berättelser liknar dock det som Samhallanställda och fackliga från Fastighets har fört fram i tidigare intervjuer, insändare och Facebook-inlägg.

Fokus – att tjäna pengar

Företaget är inte vad det har varit, säger före detta chefer. Fokus har blivit att tjäna pengar. Det tas inte längre hänsyn till medarbetarnas funktionshinder.

– Det tog emot när jag tvingades skicka ut människor med ryggproblem och trasiga kroppar på stora städuppdrag, säger en av de före detta anställda.

En del av dem vi intervjuar förstår inte varför de köptes ut. De var engagerade, framgångsrika i affärerna och samtidigt omtyckta av medarbetarna. De tycker själva att de gjorde ett bra jobb, och hade inte fått höra något annat förrän de plötsligt skulle sluta.

För kompetenta?

Andra anar att de var ”för självgående”. Att de ibland stod på sig gentemot högre chefer. Att de sa vad de tyckte. Kanske var ”för kompetenta”.

– Det mötet var något av det obehagligaste jag varit med om i mitt arbetsliv. De skulle sätta dit mig för något jag inte hade gjort, säger en uppsagd som utan förberedelser blev kallad till sin chef och sedan aldrig kom tillbaka till arbetsplatsen.

Tidigare chefer på Samhall ger sin bild av läget.

En person med insyn konstaterar att det finns ”olika orsaker till folk slutat, en del har gjort sig obekväma, andra kan ha begått något tjänstefel, de ställer inte upp på det som Samhall har blivit”.

Att det är hög omsättning på cheferna säger ingen emot. Inte heller att arbetsbelastningen är hög och det ställs tuffa krav på dem.

Tystnad råder

Tystnadskultur är ett ord som går igen i intervjuerna med de före detta cheferna. Den är också en anledning till att ingen av dem vill tala öppet. De lämnar gärna uppgifter, pratar om hur jobbigt det var på slutet. Men ett krav är anonymitet.

 – Om man inte är tyst på Samhall vet man att man kan bli flyttad på inom 48 timmar, säger en person.

Lite uppgivet beskriver flertalet av de före detta anställda att de har ersatts av lättstyrda, ja-sägande chefer. Själva har de gått vidare, de flesta till nya ansvarsfulla jobb.