Chefen vill inte svara på Fastighetsfolkets frågor om sitt företag. I ett mejl skriver han helt kort att han i dag inte har några bolagsengagemang.

Samhalls policy är tydlig: ”Samhalls anställda får inte ha förtroendeskadlig, konkurrerande eller arbetshindrande bisyssla.” Policyn gäller samtliga anställda på det statliga bolaget.

En enkel kontroll i ett mindre städbolags årsredovisningar visar dock att en affärschef på Samhall har drivit företag vid sidan av sin anställning.

I en affärschefs uppgifter ingår att ”utveckla affärsrelationer med nya och befintliga kunder”. Det finns ett antal affärschefer i varje region. De ingår alla i regionens ledningsgrupp och har två chefer mellan sig själv och Samhalls vd. Under sig har de områdeschefer och i vissa fall flera hundra medarbetare.

Det är absolut inte ok att någon individ driver företag på samma marknad som Samhall.

Felix Östman, presschef på Samhall

Enligt uppgifter till Fastighetsfolket har minst fem personer anmält affärschefens bisyssla sammanlagt cirka tio gånger. De har använt sig av Samhalls digitala visslarfunktion, som sköts av ett separat företag. Detta för att anmälarna ska kunna vara anonyma.

Chefen svarar inte på frågor

Här är frågorna som affärschefen inte vill svara på:

  1. Driver du städfirman XYZ? Har du drivit den?
  2. Vilken roll har/hade du i företaget?
  3. Hur ser verksamheten ut? Vilken typ av uppdrag? Vilka kunder?
  4. Anse du att din roll i XYZ går att kombinera med jobbet som affärschef i Samhall?
  5. Har företagsledningen i Samhall tagit upp ditt engagemang i XYZ med dig?

Vi hänvisas till Felix Östman, ny presschef på Samhall, med våra frågor om vad som i praktiken gäller för de anställda och eventuella bisysslor.

– Det är absolut inte ok att någon individ driver företag på samma marknad som Samhall, säger han.

Får inte skada förtroendet

– En anställds företag får inte konkurrera med Samhall. Det är givetvis inte heller ok om företagandet tar tid från den anställdas normala arbete eller om det skadar förtroendet för Samhall, säger Felix Östman.

Har företagsledningen haft kännedom om att affärschefen XX som styrelseledamot har representerat ett städföretag från 2015 till och med februari i år?

– Den frågan kan vi av hänsyn till våra medarbetare inte kommentera, säger Felix Östman och fortsätter att tala ur ett allmänt perspektiv om vad som gäller kring bisysslor på Samhall.

Ska utredas snabbt

Han beskriver gången om ledningen får uppgifter om en anställds bisysslor. Ärendet utreds noga men ändå skyndsamt, säger han.

– Sedan kan det bli så att medarbetaren väljer att avsluta sin anställning och fortsätta i sitt eget företag. Eller att Samhall avslutar anställningen.

Enligt Felix Östman är ett tredje alternativ att medarbetaren kan fortsätta sitt jobb, men avslutar sin vid sidan av-verksamhet.

Hur kan Samhall blunda?

Visselblåsare

En av visselblåsarna är besviken över att affärschefen fortfarande jobbar kvar på Samhall:

– Här har vi en affärschef som driver ett städbolag när det är förbjudet. Vem tar ut lön, vilka är kunderna och hur kan Samhall blunda för affärschefens egna signerade årsredovisningar?  Men framför allt, vad har Samhall granskat i detta fall? säger visslaren till Fastighetsfolket.

Samhall

Staten äger Samhall.

Ett grunduppdrag är att erbjuda jobb åt personer med funktionsnedsättning.

Ett mål är att en del anställda ska komma ut på den vanliga arbetsmarknaden.

Samhall har ungefär 26 000 anställda.

De allra flesta har en funktionsnedsättning och jobbar inom städ, tvätt, omsorg, fastighetsskötsel, logistik eller tillverkning.

Omkring 1 000 är tjänstemän som har vanliga anställningar.

Det företag som affärschefen tog över 2015 har under hans tid som den enda ordinarie styrelseledamoten haft en anställd. Bolaget ska, enligt sin egen beskrivning, ”bedriva städservice åt företag, hushållsnära tjänster åt privata personer samt därmed förenlig verksamhet”. De olika visselblåsarna anmälde detta dels skriftligt, dels i telefon till Interaktiv säkerhet. Så heter ett företag som hanterar visslarverktyg och där Samhall är kund.

Varje tips går till företaget

Företagets Anders Gyllén berättar att en kund får information om varje tips som kommer till visslarfunktionen. Interaktiv säkerhet kontrollerar inte vad som händer efter ett tips. I säkerhetsföretagets uppdrag ingår inte heller någon juridisk utredning eller att föreslå kunden hur ett fall bör hanteras.

Felix Östman, pågår det i dag något fall med bisysslor på Samhall?

– Inte så vitt vi känner till. Det har förekommit några gånger under åren, och vi är trygga i hur vi har hanterat dem.

Anhörig i styrelsen

Affärschefen lämnade styrelsen för det mindre företaget i början av året, ungefär samtidigt som visselblåsare hade berättat om hans sidouppdrag. Minst en anhörig till honom sitter i styrelsen. Styrelsen är firmatecknare.

Affärschefen har kvar sin tjänst på Samhall.

När Fastighetsfolket ber honom svara på en rad frågor om sitt företagsengagemang hänvisar han till företagets presstjänst. Den som inte uttalar sig om enskilda medarbetare.