Följ Fastighetsfolket på Facebook.

Det börjar regna där vi sitter utanför Samhalls lokaler i ett industriområde i Eskilstuna. Det har gått drygt två veckor sedan Johans pappa Kent Karlberg dog i covid-19, bara 61 år gammal. Att Kent är borta är svårt att ta in för hans anhöriga och kollegor, allt gick så snabbt. Innan han blev sjuk i corona arbetade han som chaufför på Samhall Eskilstuna. Ett jobb som han värdesatte högt.

– Han var 59 år när han fick det fasta jobbet på Samhall, och han var väldigt glad för det. Allt hade börjat ordna upp sig för honom. Han brann för jobbet och missade nästan aldrig ett arbetspass, säger Johan Karlberg som också arbetar på Samhall i Eskilstuna.

”Han var aldrig tyst om orättvisor”

Flera kollegor på Samhall vittnar om att Kent hade en hög arbetsmoral och älskade sitt jobb. Och om något var fel på jobbet sa han ifrån.

– Han var aldrig tyst om orättvisor. Det känns overkligt. Jag tänker att han är på semester och snart ska komma tillbaka, säger en kollega som vill vara anonym.

Som Fastighetsfolket rapporterat om har Fastighets fått in uppgifter om att tre anställda på Samhall avlidit i covid-19. När Kent Karlberg blev sjuk arbetade han med att skjutsa kollegor och städmaterial till olika städobjekt runt om i staden.

Kent Karlberg hade underliggande sjukdomar som gjorde att han befann sig i riskgrupp för att bli svårt sjuk av coronaviruset. Det är omöjligt att veta var och hur han blev smittad. Men när Kent blev sjuk i slutet på mars fanns inte alla rutiner på plats för att minska risken för smittspridning, berättar Maj-Len Holmquist som är huvudskyddsombud på Samhall i Eskilstuna.

Maj-Len Holmquist, huvudskyddsombud, Fastighets.

– Nu har Samhall bestämt att max tre personer får åka tillsammans i bilarna. Men de rutinerna kom först senare. Och det skyddar ju inte de andra i bilen mot smittspridning om någon av de tre är sjuk, säger Maj-Len Holmquist.

Städade coronasmittad cell

Samtidigt som Kent Karlberg låg nedsövd i respirator och kämpade för sitt liv utsattes även hans son för en smittrisk på Samhall Eskilstuna. Johan Karlberg och hans fru Nettan Lindgren Karlberg skickades att städa en cell på polishuset i Eskilstuna där en coronasmittad person vistats.

Då hade det bara gått 24 timmar sedan cellen blivit tom, trots att Samhalls egna rutiner slår fast att personalen inte ska städa coronasmittade celler förrän cellen stått tom i 72 timmar.

Dessutom hade varken Johan eller Nettan fått någon utbildning i att städa rum där coronasmittade vistats.

­– Vi hade varken utbildningen eller rätt skyddsutrustning. Vi hade enkla munskydd som tandläkare använder. Samtidigt vet vi att polisen fått snabbutbildning om corona av militären och vi såg hur polisen hade heltäckande skyddsmasker. Men där och då vågade jag inte säga emot. Så jag bad en bön och gick in och städade, säger Johan Karlberg.

Hotade med skyddsstopp

När skyddsombudet Maj-Len Holmquist kom till polishuset och fick reda på vad som hänt så var det som att allt rasade. Hon hotade med skyddsstopp om inte Samhall lovade att från och med nu ta in ett saneringsföretag för att utföra all sanering av coronasmittade celler.

Hon säger att trots att hon arbetat fackligt i tio år på Samhall har hon aldrig varit med om något jobbigare.

Det var fruktansvärt att se skräcken i mina kollegors ögon, att känna den maktlösheten. Hur kan arbetsgivaren göra så?

Maj-Len Holmquist, skyddsombud Samhall Eskilstuna

– Jag bröt ihop. Det var fruktansvärt att se skräcken i mina kollegors ögon, att känna den maktlösheten. Att Johans pappa samtidigt låg för döden i samma sjukdom gjorde att det svindlade. Hur kan arbetsgivaren göra så? säger hon.

Sorg och oro bland kollegorna

Enligt Maj-Len Holmquist har flera kollegor varit hemma med coronaliknande symptom, även om ingen har testats.

Som Fastighetsfolket tidigare berättat om har Fastighets redan i höstas anmält Samhall Eskilstuna till Arbetsmiljöverket eftersom lokalerna varit alltför trånga. Efter sommaren går flytten till nya lokaler, och för att minska trängseln till dess finns en ytterligare lokal i närheten.

– Men tyvärr är det främst chefer som flyttat in där. Det går inte att hålla avståndet på två meter i våra nuvarande lokaler, det finns inte på kartan. Ärligt talat tror jag inte att cheferna som sitter på sina kontor förstår oron hos dem som varje dag tvingas åka ut på städobjekt och vistas i den trånga personallokalen, säger Maj-Len Holmquist.

Kollegorna har gjort en insamling till Kent Karlbergs minne. Pengarna går till luncher till vårdpersonal som vårdar coronapatienter.

”Samhall prioriterar pengarna”

Sedan Kent Karlberg gick bort har varken Johan eller Nettan orkat vara på jobbet. Nettan Lindgren Karlberg är nyblivet skyddsombud för Fastighets och känner hur förtroendet för arbetsgivaren rasat efter det som hänt.

– Samhall prioriterar pengarna, inte medarbetarnas hälsa och liv. Det är så tydligt, och företaget döljer det oerhört dåligt. Vem ska drabbas härnäst? säger hon.

Nettan Lindgren Karlberg

Johan Karlberg håller med. Han menar att Samhall måste agera snabbt nu för att se till att inte fler smittas och blir svårt sjuka i covid-19.

Om min pappa överlevt hade han varit fruktansvärt arg på hur Samhall behandlar oss.

Johan Karlberg

– Inför driftsstopp på hela Samhall, rädda de som räddas kan. Det är så många som har olika sjukdomar och är i riskgrupper på Samhall, så företaget kommer inte att kunna anpassa arbetet till alla under rådande situation. Den största delen av verksamheten är ju städ ute hos kunder där vi träffar mycket människor.

– Om min pappa överlevt hade han varit fruktansvärt arg på hur Samhall behandlar oss. Det känns som att Samhall spelar rysk roulette med våra liv, säger han.

Här svarar Samhall på kritiken.