Det var för fyra år sedan som personallokalen för de anställda på Samhall i Eskilstuna halverades. Det berodde på att hyresvärden sa upp övervåningen på den byggnad där Samhall hyr in sig. Resultatet blev att nästan 300 personer har haft den 500 kvadratmeter stora lokalen som personallokal.

”Trånga lokaler skapar stress”

De alltför trånga lokalerna har skapat stress och psykisk ohälsa hos personalen, menar Richard Fredriksson, regionalt skyddsombud för Fastighets.

– Det är en alldeles för liten yta för så många människor. I lunchrummet finns till exempel inte mer än 40 sittplatser. Det skapar stress, dåligt mående och konflikter, säger Richard Fredriksson.

Richard Fredriksson, regionalt skyddsombud för Fastighets.

Dessutom har arbetet varit ojämnt fördelat under dagarna, vilket gjort att delar av personalen fått sitta av arbetsdagen i det trånga lunchrummet. Arbetsledningen och det förebyggande arbetsmiljöarbetet behöver stärkas, menar Richard Fredriksson.

– De anställda har ofta haft det stressigt med många städobjekt på förmiddagarna och sen blivit sittande i lunchrummet på eftermiddagarna. I vissa fall har personal blivit sittande sysslolösa i upp till en vecka. Det är helt oacceptabelt ur ett arbetsmiljöperspektiv eftersom det skapar psykisk ohälsa, säger Richard Fredriksson.

Ny lokal efter fackets anmälan

Men efter att Fastighets skickade en 6:6a-anmälan till Samhall med krav på förbättringar av lokalerna har nu Samhall beslutat att flytta till nya personallokaler. Anmälan gick därför inte vidare till Arbetsmiljöverket.

Under torsdagen flyttar runt 100 medarbetare in i nya tillfälliga lokaler för att minska trängseln. Och efter sommaren ska hela verksamheten flytta in i en större personallokal. Det berättar Camilla Nordström som är distriktschef för Samhall i Södermanland.

Från fackligt håll har vi under flera års tid påpekat att de trånga lokalerna skapar arbetsmiljöproblem

Maj- Len Holmquist, huvudskyddsombud

– Vi håller med om att lokalerna är för trånga och att vi behöver flytta till en större lokal. Vi har en bra samverkan och tycker att vi får bra synpunkter från facket. Men jag vill poängtera att även om det nu är runt 300 personer som är anställda på Samhall i Eskilstuna är de flesta medarbetare inte i lokalen samtidigt, säger Camilla Nordström.

Skyddsombudet: ”Alla problem kommer inte att lösas med ny lokal”

Maj-Len Holmquist som är huvudskyddsombud för Samhall i Eskilstuna tycker att det är bra att Samhall beslutat att flytta till nya lokaler. Men hon menar att processen tagit alldeles för lång tid.

Maj-Len Holmquist, huvudskyddsombud för Fastighets.

– Från fackligt håll har vi ju under flera års tid påpekat att de trånga lokalerna skapar arbetsmiljöproblem. Det är verkligen på tiden att vi får flytta till större lokaler. Samtidigt kommer inte alla problem att lösas med en ny lokal. Det krävs fortfarande en tydligare arbetsledning, säger Maj- Len Holmquist.

I Fastighets begäran till Samhall i Eskilstuna finns också krav på förbättrad social och organisatorisk arbetsmiljö. Samhall har svarat på begäran och återkommit med en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön.