Vänsterpartiets Ali Esbati har efterfrågat en översyn eller utredning för att kartlägga arbetsmiljö och arbetsvillkor för anställda vid Samhall i en interpellationsfråga till regeringen.

Han har reagerat på flera reportage som visar på undermålig arbetsmiljö som förbättrats först efter att skyddsombud agerat. Samt att flera Samhallanställda uttryckt rädsla för att uttala sig kritiskt om arbetsgivaren.

– Det är för många indikationer på att det inte alltid är så bra arbetsmiljö och villkor där, sa Ali Esbati, som är ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott, till Fastighetsfolket efter att han lämnat in interpellationen.

”Själlöst och intetsägande svar”

På fredagen besvarade socialdemokratiske näringsministern Ibrahim Baylan frågan i en interpellationsdebatt i riksdagen.

– Samhall bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete på samtliga arbetsplatser. Finns det brister i arbetsmiljön och arbetsvillkoren är det viktigt att de åtgärdas. Det ligger i min roll att följa Samhalls utveckling och tydliggöra förväntningar som finns från regeringen till bolagets ledning, sa Ibrahim Baylan.

Näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Ali Esbati var inte nöjd med det svaret.

– Jag måste tyvärr säga att jag är lite besviken på svaret som var själlöst och intetsägande. Man kan sammanfatta svaret som att om det fungerar dåligt är det dåligt. Det är bättre om det fungerar bra, sa vänsterpartisten.

Ali Esbati, riksdagsledamot för Vänsterpartiet i arbetsmarknadsutskottet.

Vill belysa anställdas situation mer

Politikerna var eniga om att de båda tycker att Samhalls roll som arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning eller som står långt ifrån arbetsmarknaden av olika anledningar är viktig.

Men Ibrahim Baylan menade att även om allt inte är perfekt blir arbetsmiljön och villkoren på Samhall successivt bättre och att regeringen har en dialog med både företagsledning och fack som fungerar.

Ali Esbati i sin tur önskade att arbetstagarnas situation på Samhall ska diskuteras mer offentligt.

– Jag vill också att regeringen utvecklar en mer känslig metodik för att följa upp frågor kring arbetsmiljön och arbetsvillkoren för de anställda, avslutade han.

Interpellationsfrågor och svar i riksdagen

En riksdagsledamot har möjlighet att ställa en interpellation till ett statsråd om dennes tjänsteutövning. 
Med interpellationer kan riksdagen kontrollera regeringens arbete, få information eller väcka uppmärksamhet kring en viss fråga. 
En interpellation lämnas skriftligt till statsrådet som inom två veckor svarar muntligt på frågan i riksdagens kammare. 
I regel följer sedan en debatt mellan statsrådet och den riksdagsledamot som ställde interpellationen, men även andra ledamöter kan delta.
Källa: Riksdagen.se