Följ Fastighetsfolket på Facebook.

En av de anställda som avlidit till följd av covid-19 arbetade på Samhall Eskilstuna. Richard Fredriksson som är regionalt skyddsombud för Fastighets berättar att beskedet om dödsfallet skapat sorg och oro bland de anställda på Samhall i Eskilstuna. En tyst minut har hållits på arbetsplatsen för att hedra kollegan.

– Självklart skapar dödsfallet en oro på hela arbetsplatsen. Jag vet att det här var en person som levde för jobbet och som hade ett stort engagemang, säger Richard Fredriksson.

Inga riskbedömningar för enskilda

Som Fastighetsfolket rapporterat om har Richard Fredriksson tidigare riktat kritik mot Samhall för att företaget inte gör riskbedömningar på individnivå för sina anställda under coronapandemin. Det är något som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker ska ske.

Det är omöjligt att veta om de tre Samhallanställda som dött i covid-19 blivit smittade på jobbet eller på fritiden. Men dödsfallen förstärker ändå Richard Fredrikssons bild av att det krävs noggranna individuella bedömningar.

Richard Fredriksson, regionalt skyddsombud för Fastighets.

– Samhall genomför bara riskbedömningar på en övergripande nivå, och inte för individen. Men anställda som är i riskgrupp ska till exempel inte arbeta på städobjekt där de träffar mycket folk och riskerar att smittas, säger Richard Fredriksson.

Arbetsmiljöverkets regler om smittor

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker måste arbetsgivaren undersöka och riskbedöma arbetet utifrån:
1. Vilka arbetsmoment som kan innebära smittrisk.
2. Hur smittämnen skulle kunna orsaka infektion.
3. Vilka och hur allvarliga konsekvenser det kan få för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen.
4. Under hur lång tid arbetstagare riskerar att utsättas för smittämnen i arbetet.

Här finns Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker.

Samhall: ”Otroligt tragiskt”

De andra två anställda på Samhall som avlidit i covid-19 arbetade på Samhall i Karlskoga respektive i Katrineholm, enligt uppgifter till Fastighets. Frida Jakobsson som är pressekreterare på Samhall bekräftar att anställda på Samhall avlidit av covid-19, men vill inte gå in på hur många av Samhalls anställda som är smittade eller som dött i viruset.

– Vi bekräftar att det förekommit dödsfall bland våra anställda i kölvattnet av det här hemska viruset. Det är otroligt tragiskt. Vi kan inte gå in på närmare omständigheter än så när det gäller enskilda medarbetare och av hänsyn till anhöriga i den här situationen, säger Frida Jakobsson.

I Arbetsmiljöverkets riktlinjer om smittrisker står det att arbetsgivaren ska bedöma hur allvarliga konsekvenser det kan få för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen. Hur ser du på att ni inte gör detta?

– Som arbetsgivare kan vi inte göra medicinska bedömningar. Men vi uppmanar alla anställda som har en underliggande sjukdom att prata med sin läkare, som får göra en bedömning. Om läkaren bedömer att personen inte ska arbeta i miljöer där de riskerar att smittas så blir det en fråga som hanteras lokalt mellan arbetstagaren och närmsta chef, säger Frida Jakobsson.

Frida Jakobsson säger att Samhall efter dödsfallen kommer att se till att alla anställda som behöver ska få tillgång till samtal hos företagshälsovården.

– En sådan här händelse kan naturligtvis vara mycket chockartad för varje enskild person på arbetsplatsen. Cheferna har nu ansvar att prata med sina anställda. Och om behov finns hos några att prata med någon mer, förutom chef eller kollegor, så har man tillgång till företagshälsovården, säger Frida Jakobsson.

Många på Samhall tillhör riskgrupp

Fastighets regionala skyddsombud poängterar att många på Samhall har underliggande sjukdomar som gör att de befinner sig i riskgruppen för att bli allvarligt sjuka av coronaviruset.

– Jag är orolig för att fler anställda på Samhall kommer att drabbas allvarligt under pandemin, säger Richard Fredriksson.