En av städarna som exponerats för coronasmittan har flera sjukdomar som gör att hen kan bli svårt sjuk av viruset. Ändå fick hen fortsätta att städa för Inspira på ett städobjekt där man bekräftat att det fanns coronasmitta. Den enda skyddsutrustning som fanns att tillgå var plasthandskar.

Det berättar Jeanette Cervin som är skyddsombud och klubbordförande för Inspira i Västerås. Efter att smittan upptäcktes gjordes en sanering av lokalerna, men risken fanns kvar att smittan bars av personer på städobjektet som ännu inte uppvisade symptom.

Facket: Riskbedömningar saknas

Efter att flera städare på Inspira blivit exponerade för coronaviruset har nu Fastighets skyddsombud Jeanette Cervin och Moayed Motallebi valt att anmäla företaget till Arbetsmiljöverket.

Skyddsombudens två 66a-anmälningar omfattar hela Inspira med runt 1400 anställda. Anmälan gäller både att arbetsbelastning varit alltför hög under en längre tid, och bristande rutiner under coronapandemin.

Jeanette Cervin menar att städföretaget inte gjort tillräckliga riskbedömningar på sina städobjekt för att minimera risken att städare smittas av coronaviruset.

– Arbetsgivaren är skyldig att göra riskbedömningar på varje städobjekt och också ta hänsyn till underliggande sjukdomar hos personalen. Men det har inte gjorts. Nu har vi haft flera fall där städare varit på städobjekt med konstaterad smitta och där skyddsombud inte kopplats in. Några av fallen har jag fått läsa om efteråt i tidningen, säger Jeanette Cervin.

Jeanette Cervin

Stor oro för att städare ska smittas

Även i Stockholm saknas enligt Moayed Motallebi riskbedömningar gällande coronaviruset på många städobjekt. Han berättar att många av Inspiras kunder infört besöksförbud på grund av coronaviruset. Det försvårar skyddsronder då bara anställda släpps in på städobjekten.

Vi har haft flera fall där städare varit på städobjekt med konstaterad smitta och där skyddsombud inte kopplats in. Några av fallen har jag fått läsa om efteråt i tidningen

Jeanette Cervin, ordförande för Fastighets klubb på Inspira i Västerås.

Jeanette Cervin säger att hon är mycket orolig för att städare ska smittas på jobbet och bli allvarligt sjuka.

– Jag är jätteorolig för det, särskilt eftersom vi har flera städare med bakomliggande sjukdomar. Arbetsgivaren tar inte sitt ansvar i den här allvarliga situationen, säger Jeanette Cervin. 

Arbetsmiljöverkets regler om smittor

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker måste arbetsgivaren undersöka och riskbedöma arbetet utifrån:
1. Vilka arbetsmoment som kan innebära smittrisk.
2. Hur smittämnen skulle kunna orsaka infektion.
3. Vilka och hur allvarliga konsekvenser det kan få för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen.
4. Under hur lång tid arbetstagare riskerar att utsättas för smittämnen i arbetet.

Här finns Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker.

Inspira vill inte kommentera

Maria Thörn är affärsområdeschef för Inspira i Västerås. Hon vill inte svara på Fastighetsfolkets frågor om att städare exponerats för coronaviruset, utan hänvisar till Inspiras vd Per Karlsson. Han säger till Fastighetsfolket att Inspira inte vill kommentera frågan i media.

– Vi vill inte kommentera anmälningarna då vi inte hunnit sätta oss in i dem i dagsläget. Vi jobbar vidare i frågan internt med våra fackliga parter, säger Per Karlsson.

Corona ska klassas som arbetsskada

Arbetsskadeförsäkringen reglerar vilka som ska få ersättning om man blir sjuk eller skadad på jobbet. Nu uppger regeringen att personer som smittas och blir sjuka av i covid-19 ska ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen, rapporterar Arbetet.

Försäkringen kan ge ersättning för inkomstbortfall, vårdkostnader eller om anställda får långvariga skador av en smitta, till exempel skador på lungorna som kan vara fallet med covid-19. Men försäkringen gäller bara om smitta eller skador består efter 180 dagar.

”Skyddsombuden måste inkluderas”

Initiativet ”städare mot corona” som Fastighetsfolket tidigare skrivit om är en Linkedin-grupp som startats av Inspiras ledning. Enligt Inspira är gruppen till för att företagens ledningar ska kunna stötta varandra genom att låna ut personal men också för att utbyta kunskap om hur de kan skydda sin personal från att smittas av viruset.

Jeanette Cervin är positiv till att Inspira samarbetar med andra städföretag under krisen, men tycker att skyddsombuden på de olika företagen måste involveras i samarbetet.

– Det känns jättebra att städföretagen samverkar. Samtidigt kan jag tycka att initiativet känns tomt när vi skyddsombud inte inkluderas, säger hon.