Fler får rätt till a-kassa och dessutom höjs ersättningen. Det innebär ett förslag från regeringen som ingår i vårändringsbudgeten. Syftet är att fler som blir arbetslösa ska få del av arbetslöshetsersättningen. Nivåerna höjs också för att fler ska klara sig ekonomiskt utan att behöva söka försörjningsstöd. Här är kraven steg för steg.

1. Du måste söka jobb aktivt och anmäla till Arbetsförmedlingen

För att få a-kassa krävs att en är arbetslös, har anmält sig till Arbetsförmedlingen och aktivt söker nytt jobb. Det är samma krav som tidigare.

2. Du ska uppfylla två villkor – nu mycket lättare

Det finns två villkor för att få ersättning. De här villkoren har nu ändrats så att tröskeln till ersättning sänks.

Arbetsvillkoret. Det ena är arbetsvillkoret, som tidigare betydde att den arbetslösa arbetat minst halvtid i minst sex månader under de senaste tolv månaderna, det vill säga 80 timmar per månad. Nu sänks arbetsvillkoret till 60 timmar.

Hur får jag ersättning om jag blir arbetslös?

Först måste du anmäla dig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen.

Sedan anmäler du dig till a-kassan. Det kan du göra på webben genom att logga in på Mina sidor.

Du ska lämna in arbetsgivarintyg från den arbetsgivare som sagt upp dig. Vanligtvis behövs ett intyg för de senaste tolv månaderna. Om du haft flera anställningar behövs intyg från varje arbetsgivare. 

Medlemsvillkoret. Det andra kravet är medlemsvillkoret. För att få ersättning för inkomstbortfall har tidigare krävts att personen varit medlem i a-kassan i tolv månader. Det kravet sänks till tre månader. Det här gäller från och med mars och året ut.

3. Det blir mer pengar som arbetslös

Det blir också mer pengar som arbetslösa kan få. Både golv och tak höjs. Ersättningen beror på hur länge du varit medlem i a-kassan och hur mycket du tjänar.

4. Mer pengar till den som varit medlem kort tid – grundbeloppet

Grundbeloppet höjs från 365 till 510 kronor. Grundbeloppet ges till den som uppfyller arbetsvillkoret men ännu inte medlemsvillkoret. Alla som har jobbat har rätt till grundersättningen även om de inte är med i en a-kassa.

5. Mer pengar till den som varit med i minst tre månader

För den som uppfyller medlemsvillkoret höjs den ersättning som baseras på hur mycket du tjänat innan arbetslösheten. Den högsta inkomstrelaterade dagersättningen höjs från 910 till 1200 kronor per dag de första hundra arbetslöshetsdagarna. Det innebär att fler kommer att få ersättning motsvarande 80 procent av sin lön. Tidigare satt taket för att få 80 procent vid en månadsinkomst på 25 000 kronor, nu höjs det till 33 000 kronor.

Det här gäller tillfälligt från den 13 april till den 3 januari 2021.

6. Inget karensavdrag i början av arbetslösheten

De sex karensdagarna som gällt den första arbetslösa månaden tas tillfälligt bort. Det gäller under 2020.

Hur blir jag medlem?

Den som arbetar med fastighetsskötsel, städning, sanering och fönsterputs tillhör Fastighets a-kassa. Du kan gå in på www.fastighetsakassa.se och ansöka och skriva under med e-legitimation, eller så kan du skriva under en ansökan som du skrivit ut.

Vad kostar det att bli medlem?
Medlemsavgiften i Fastighets a-kassa 130 kronor per månad.

Hur finansieras a-kassan?
A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.