Regeringen presenterade i dag ytterligare åtgärder för att motverka de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. 

Sänkta krav för att bli medlem

Det handlar om att fler ska omfattas av a-kassan genom att kraven på att bli medlem tillfälligt sänks. Det gäller både hur mycket man behöver ha arbetat och hur länge man behöver ha varit medlem i en a-kassa för att få ersättning. 

Karensdagarna försvinner

I förslaget ingår även att de sex karensdagarna tillfälligt slopas samt att såväl taket som grundbeloppet i a-kassan höjs.

– Många av dem som blivit av med jobbet har haft osäkra anställningar och har inte varit med i a-kassan. Vi ser därför till att fler omfattas av a-kassan, vilket framför allt gynnar dem med svag anknytning till arbetsmarknaden, sa finansminister Magdalena Andersson på pressträffen.

För att kunna möta den ökande arbetslösheten föreslår regeringen och samarbetspartierna även ett extra tillskott till Arbetsförmedlingen och de arbetsmarknadspolitiska programmen.   

Perioden som en person kan ha en extratjänst, ett nystartsjobb eller ett introduktionsjobb föreslås förlängas med ytterligare ett år. Dessutom föreslås bidrag till kommuner för fler sommarjobb till ungdomar.

– Ju fler som snabbt kan komma tillbaka i arbete, desto mer pengar har vi för skola, sjukvård, polis och försvar, säger Magdalena Andersson.

I åtgärdspaketet ingår även ett utökat antal platser på universitet och högskola, stärkt kapacitet för distansundervisning, fler möjligheter till yrkesutbildning samt slopat fribelopp i studiemedlen.

LO gör tummen upp

LO, som tidigare har krävt akuta åtgärder för a-kassan, välkomnar reformerna. 

– Det här är oerhört välkommet. Det räddar många från fattigdom, säger ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

LO och LO-förbunden informerar nu medlemmarna för fullt om att de ska gå med i en a-kassa och ett fackförbund snabbt. 

– Den som blir medlem senast i morgon, tisdag, får tillgodoräkna sig mars som en av de tre månader som krävs för att uppfylla medlemsvillkoret och bli berättigad till full, inkomstbaserad ersättning från a-kassan, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

LO har velat sänka arbetsvillkoret för ersättning från a-kassan från 80 till 40 timmar i månaden i sex månader.

– Men att regeringen nu nöjer sig med en sänkning till 60 timmar är ”en randanmärkning”, säger LO-ordföranden, som vill berömma även Centerpartiet och Liberalerna.

Reformerna har en samlad kostnad på 11 miljarder kronor.  

Så funkar nya a-kassan

• Det blir lättare att kvala in i arbetslöshetsförsäkringen. Det så kallade arbetsvillkoret sänks från 80 timmar i månaden till 60 timmar.

• Även kravet på medlemskap i a-kassan förändras. Medlemskap i tre månader i stället för tolv månader blir villkoret.

• En tillfällig höjning av högsta ersättningsnivån i a-kassan sker. Från 910 kronor om dagen till 1 200 kronor under de första hundra dagarna.

• Taket höjs så att fler får 80 procent av sin lön i ersättning, från 25 000 kronor till 33 000 kronor.

• Grundbeloppet höjs också tillfälligt från 365 till 510 kronor per dag.

• De sex karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen slopas också.

• Förslagen gäller fram till årsskiftet.

Det här är en artikel som tidigare publicerats i Arbetet som tillsammans med Fastighetsfolket ingår i LO Mediehus.