Utbrottet av coronaviruset har påverkat produktionen i Kina, vilket i sin tur kan innebära brist på material för produktionsindustrin i Sverige.

Bland annat har Göteborgs-Posten rapporterat om containerbrist i kölvattnet av utbrottet.

Covid-19 i Sverige

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken är mycket hög för att upptäcka fall av covid-19 i Sverige och att risken är mycket hög för allmän spridning i landet. Bedömningen utgår från en 5-gradig skala där risknivåerna anges som mycket låg, låg, måttlig, hög och mycket hög.

Om produktionen i industrin haltar påverkar det även tjänstesektorn som arbetar med till exempel städ och sanering hos industrin.

Det har väckt frågor om hur de som arbetar på och i anslutning till industrierna kan påverkas.

LO-TCO:s chefsjurist Dan Holke har sammanställt information till LO-medlemmar om rätten till ersättning vid allmänfarlig sjukdom.

Dan Holke, chefsjurist på arbetsrättsbyrån LO-TCO Rättsskydd

Då har du rätt till lön

  • Grundprincipen är att en anställd som står till arbetsgivarens förfogande har rätt till lön. Om arbetsgivaren inte kan bedriva sin verksamhet som vanligt på grund av till exempel materialbrist har arbetstagaren ändå rätt till lön.
  • Om en anställd är på tjänsteresa och blir fast i karantän på grund av ett myndighetsbeslut ses det som en del i tjänsten och man har rätt till lön.
  • Den som blir sjuk av viruset har rätt till sjuklön från arbetsgivaren på vanligt sätt och om sjukdomen blir långvarig har man rätt till sjukpenning från Försäkringskassan.
  • Eftersom smittan klassas som allmänfarlig av regeringen har den som är smittbärare men kan arbeta rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan. Det krävs ett läkarbeslut för att kunna få det. Smittbärarpenningen är knappt 80 procent av lönen, dock högst 804 kronor per dag.

Då har du inte rätt till lön

  • Arbetstagare som inte står till förfogande för att utföra arbete har inte rätt till lön. Därmed har man inte rätt att stanna hemma av rädsla för att bli smittad av viruset. Däremot kan man komma överens med arbetsgivaren om att utföra arbetet hemifrån.
  • De som stannar hemma utan att arbetsgivaren godkänt det har inte rätt till lön oavsett orsak. Det kan jämföras med om man inte kan ta sig till jobbet på grund av naturhinder som snökaos eller liknande – då har man inte heller rätt till lön även om man är utan skuld till orsaken. Men det räknas inte som olovlig frånvaro om man inte kan ta sig till jobbet på grund av ett myndighetsbeslut.

Karensdagen slopad

Regeringen har fattat beslut om att tillfälligt ta bort karensdagen. Till en början gäller detta i en och halv månad.

Oro att smittas på flygplatsen

Silvio Siles är Fastighets klubbordförande på Sodexo. Sodexo städar bland annat på industrier som Scania och läkemedelsföretaget Astra Zeneca.

Enligt Silvio Siles har det inte kommit några signaler om att Sodexo kan tvingas dra ner på verksamheten eller varsla till följd av coronavirusets spridning.

– Nej, jag har inte fått några signaler om det alls. Om coronaviruset får större spridning i samhället är det klart att det kan bli en stor ekonomisk påverkan på företagen. Och då finns det förstås en risk för varsel om arbetsbrist. Men det är svårt att säga något om i dag, säger han.

Silvio Siles, ordförande för fackklubben på Sodexo.

Silvio Siles säger att han fått en del samtal från medlemmar som är oroade över coronaviruset.

De flesta samtal han fått har kommit från städare på Arlanda som är oroliga för att smittas av passagerare som varit utomlands. 

– Det har kommit en del frågor från städare på Arlanda om hur de ska skydda sig från viruset. Men jag har inte hört att det ska finnas någon oro på andra arbetsplatser, säger han.

Korttidsarbete vid kris 

Nyligen bestämde regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna att gå vidare med ett förslag om ett utvidgat system för korttidsarbete vid kris, bland annat med anledning av coronaviruset.

Korttidsarbete innebär att anställda vid en kris ska kunna gå ned i både tid och lön. Detta för att arbetstagare ska kunna behålla jobbet, och företaget snabbare ska kunna komma igång när krisen är över.

Det ska införas från första maj.

Se våra tv-nyheter