Arbetsträningen på Samhall i Ljusdal skulle bli en chans att komma tillbaka till arbetsmarknaden, hoppades Malin Steen. Men istället utsatte en kollega henne för sexuella trakasserier.

Samhalls reaktion på händelsen var att låta den misstänkta mannen arbeta kvar medan bolaget gjorde en utredning. Samtidigt erbjöds Malin Steen att bli omplacerad till en tjänst på en annan ort. Det skriver tidningen Ljusnan som var först om att rapportera om Malin Steens fall.

Städade ensam med kollegan

För Fastighetsfolket berättar Malin Steen sin historia en gång till. Om hur hon kände ett obehag av att arbeta med kollegan redan från början. Och om de sexuella anspelningarna som kom allt oftare under städpassen.

– Han frågade mig om jag var pålitlig, eller om jag är en sådan som springer till chefen? Det var en konstig fråga tyckte jag redan då. Snart började han prata om sina sexuella fantasier, och vad han ville göra med kvinnor, säger hon.

En dag när de städade toaletter stängde mannen in henne på en toalett. Han ville att hon skulle kissa i en av hans termosmuggar innan han släppte ut henne. Malin Steen beskriver händelsen som traumatisk.

– Jag blev så rädd. Efteråt tänker jag att jag borde reagerat på hans beteende tidigare, men jag tänkte att det kanske skulle gå över. Men det blev ju bara värre och värre, säger hon.

Arbetade kvar under utredning

Efter händelsen kontaktade hon de ansvariga cheferna på Samhall och gjorde en polisanmälan. Samhall inledde en utredning om händelsen. Mannen fick arbeta kvar på arbetsplatsen under utredningen, samtidigt som Malin Steen stannade hemma eftersom hon inte klarade av att möta mannen igen. Samhall menade att Malin Steen skulle kunna arbeta kvar i Ljusdal, då hon inte skulle behöva arbeta med kollegan mer.

– Men jag förstår inte hur det skulle gå till? Ljusdal är litet, och alla medarbetare är ju i samma personallokal dagligen. Jag ville inte riskera att möta honom igen, säger hon.

Jag blev så chockad över hur Samhall hanterat händelsen. Varför skulle jag flyttas, och inte han?

Malin Steen

När hon förklarade att hon inte klarade av att arbeta kvar så länge mannen också arbetade på Samhall i Ljusdal fick hon erbjudande om en ny tjänst inom Samhall, i Hudiksvall eller Bollnäs. Det skulle innebära en resa på runt 13 mil om dagen. När hon tackade nej till det erbjudandet beslutades att hon skulle lämna Samhall istället.

­– Jag blev så chockad över hur Samhall hanterat händelsen. Varför skulle jag flyttas, och inte han? Jag hade ju inte gjort något fel. Det gjorde mig väldigt ledsen, säger hon.

Samhall: ”Ska inte jobba tillsammans”

Gustaf Brattberg, som är distriktschef för Samhall Gävleborg, svarar på Fastighetsfolkets frågor via mejl. Han skriver att Samhall inte kan kommentera enskilda personalärenden. Men han bekräftar att Samhall utrett händelsen, och att den misstänkta mannen fått arbeta kvar på Samhall under tiden som utredningen pågått.

”Samhalls utgångspunkt är att personer som har varit inblandade i situationer likt denna ej ska arbeta tillsammans. Då en av de inblandade själv valde att lämna arbetsplatsen så stannade den andra personen kvar på sin arbetsplats under tiden utredning pågick. Personen har efter arbetsrättslig utredning nu omplacerats inom Samhall Ljusdal och fråntagits tidigare befogenheter”, skriver Gustaf Brattberg i ett mejl till Fastighetsfolket.

På frågan hur Samhall tänkt lösa situationen med att Malin Steen hade behövt träffa mannen i personallokalen om hon arbetat kvar i Ljusdal, svarar Gustaf Brattberg såhär:

”Hade en sådan situation uppkommit i Ljusdal hade vi självfallet löst den på ett sätt som skapar trygghet för alla inblandade”, skriver Gustaf Brattberg i mejlet.

Facket: ”Frågande till hur det skötts”

Sanna Wallin är regionansvarig ombudsman för Fastighets region Nord. Hon har varit i kontakt med Malin Steen om händelsen, men eftersom hon inte är medlem i Fastighets har Sanna Wallin endast kunnat erbjuda stöd via samtal.

Men Sanna Wallin säger att hon förvånas över hur Samhall hanterat fallet. Att Malin Steen var hemma efter händelsen samtidigt som den misstänkte mannen arbetade vidare på Samhall menar hon är fel sätt att lösa situationen.

Sanna Wallin, ombudsman i Fastighets region Nord

– Den som utsatts ska inte vara hemma i ensamhet och utan stöttning, samtidigt som den som utsatt henne arbetar kvar. Det rätta är att göra tvärtom.

– Det är också fel att erbjuda henne en omplacering för att hon ska slippa möta honom på jobbet. Samhall borde ha utrett ärendet innan man börjar tala om omplacering av någon part. Jag ställer mig frågande till hur det skötts, säger Sanna Wallin.