För trånga lokaler, medarbetare som sitter sysslolösa i upp till en vecka och otydlig arbetsledning. Som Fastighetsfolket tidigare skrivit om har Samhall i Eskilstuna haft flera arbetsmiljöproblem som Fastighets agerat mot.

Många oroade efter hotet

I höstas inträffade också en allvarlig händelse med hot och våld i personalgruppen. Polis tillkallades och händelsen anmäldes till Arbetsmiljöverket. Men enligt Maj-Len Holmquist som är huvudskyddsombud på Samhall i Eskilstuna har inte Samhall erbjudit tillräckligt krisstöd efter händelsen.

Maj-Len Holmquist, huvudskyddsombud, Fastighets.

– Det är klart att det blir mycket oro när sådant här händer. Men det tog en hel vecka innan en säkerhetschef kom hit för att göra en utredning. Under den veckan var det oroligt i gruppen och personalen fick inte det krisstöd som de behövde av arbetsgivaren, säger Maj-Len Holmquist.

Chefer vet för lite

Richard Fredriksson som är regionalt skyddsombud på Fastighets har skickat en 6:6a-anmälan till Samhall i Eskilstuna med flera krav på att förbättra arbetsmiljön. En del av kraven handlar om att bedöma och förebygga riskerna för hot och våld på arbetsplatsen.

Cheferna har dålig kunskap i konflikthantering och hur man bedriver förebyggande arbetsmiljöarbete rent praktiskt

Richard Fredriksson, regionalt skyddsombud, Fastighets.

Han menar att det finns ett problem med otydligt ledarskap på arbetsplatsen, och att chefernas kunskap om arbetsmiljöarbete behöver stärkas.

Richard Fredriksson, regionalt skyddsombud för Fastighets.

– Cheferna har dålig kunskap i konflikthantering och hur man bedriver förebyggande arbetsmiljöarbete rent praktiskt. De har gått grundläggande utbildningar, men verkar inte förstå hur de ska implementeras i praktiken. Tyvärr är det här inte ett problem som är unikt på Samhall i Eskilstuna, utan det är något som vi ofta möter på Samhall, säger Richard Fredriksson.

”Vi har nolltolerans mot hot”

Camilla Nordström som är distriktschef för Samhall i Södermanland menar däremot att Samhall har tydliga rutiner kring hot och våld på arbetsplatsen.

– Det som hände är en enskild händelse som jag inte vill gå in på. Men vi har nolltolerans mot hot och våld. Om det uppstår erbjuder vi alltid samtalsstöd och närmaste chef kan också erbjuda ytterligare stöd. Det är jättetråkigt om våra fackliga representanter inte tycker att tillräckligt stöd getts i det här fallet, säger Camilla Nordström.

Men att kunskapen om förebyggande arbetsmiljöarbete och konflikthantering skulle brista hos Samhalls chefer håller hon inte med om.
– Alla Samhalls chefer genomgår omfattande arbetsmiljöutbildningar och sedan uppföljningsutbildningar. Jag anser att vi som arbetsgivare har fullgoda utbildningar inom arbetsmiljöområdet, säger hon.