I dag har Fastighets a-kassa 44 769 medlemmar. Det förra rekordet på 44 688 medlemmar sattes 2006, året innan avgiften höjdes och många valde att gå ur.

Men nu har alltså de varsel som coronakrisen fört med sig gjort att många sökt sig tillbaka.

– Vi ser en tydlig ökning av antalet inträden. Hittills i mars har vi fått 428 nya medlemmar. Nettosiffran vet vi inte eftersom vi ser hur många som gått ur först vid månadsskiftet. Samtidigt kan man anta att färre begär utträde med tanke på situationen, säger biträdande kassaföreståndare Richard Dimberg.

Allt fler får ersättning

Dessutom har antalet medlemmar som får ersättning från a-kassan ökat med drygt 8 procent sedan förra året.

De senaste siffrorna är från februari, då 5 164 personer hade arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd. Motsvarande siffra i februari förra året var 4 765.

Andelen medlemmar med ersättning kan förväntas stiga ytterligare med tanke på de stora varsel som lagts i städbranschen den senaste veckan.

Men enligt kassaföreståndare Anne Eriksson har de ännu inte märkt av något ökat tryck på handläggningen.

– Handläggningsmässigt ligger vi väldigt bra till just nu. Vi har också anställt en extra ersättningshandläggare för att ta höjd på situationen. Det är väldigt viktig för oss att medlemmarna får sin ersättning i tid, säger Anne Eriksson.

Nya medlemmar kan få ”gräddfil”

A-kassorna kan räkna med ytterligare medlemstillströmning när regeringen nu flaggar för generösare villkor.

Bland annat väntas det redan denna vecka komma ett beslut om en ”gräddfil” för nya medlemmar, rapporterar Arbetet.

Enligt tidningen har de tre centralorganisationerna varit i kontakt med arbetsmarknadsdepartementet om förändrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, och enligt ett förslag från TCO ska nya medlemmar i a-kassorna få räkna varje månads medlemskap dubbelt. Detta skulle innebära ett de kan få ersättning redan efter sex månader i stället för tolv.

– De som valt att så utanför a-kassan fram till coronakrisen skulle på så sätt få rätt till ersättning snabbare och till lägre kostnad än de som betalat medlemsavgift hela tiden. Det är inte rättvist. Men i det här läget måste en rad principer åsidosättas, säger TCO:s expert Mats Essemyr till Arbetet.  

Hoppas att du tyckte artikeln var intressant. Följ Fastighetsfolkets nyhetsbrev för fler bra artiklar.