Under coronautbrottet har städföretaget Inspira bjudit in ledningen på andra städföretag till en Linkedin-grupp med namnet #städaremotcorona. Syftet är att företagen ska kunna hjälpa varandra igenom den kris som corona-pandemin innebär för branschen.

Enligt Inspiras ägare Joakim Markovits är gruppen ett forum där företagen kan dela kunskap om arbetsmiljöfrågor kopplat till coronakrisen.

– Vi delar bland annat kunskap om hur man skyddar sin personal mot viruset på bästa sätt och utför riskanalyser. Det är också möjligt att samarbetet leder till att företag kan låna personal av varandra under krisen, säger Joakim Markovits, Inspiras ägare.

Joakim Markovits, Inspiras ägare.

Kunskap om corona till småföretag

I dagsläget är ett 80-tal personer anslutna till gruppen. Även om gruppen från början var riktad till städföretagens ledningar kan alla med en koppling till städbranschen gå med.

Moayed Motallebi är städare på Inspira och regionalt skyddsombud för Fastighets. Han tycker att det är en bra utveckling att städföretagen väljer att samarbeta under coronakrisen. Framförallt hoppas han att mindre städföretag kan få hjälp och stöttning i arbetsmiljöarbetet under corona-pandemin.

– På Inspira har vi checklistor på alla arbetsplatser för att se till att våra städare är trygga på jobbet under coronakrisen. Men på små städföretag kan det vara svårare att få igång rutinerna snabbt. Det är jättebra om större företag kan hjälpa mindre som inte har samma resurser, säger Moayed Motallebi.

Kan minska antalet uppsägningar

En annan fördel med samarbetet mellan städföretagen är att antalet uppsägningar under krisen kan minskas, hoppas Moayed Motallebi.

Folk är väldigt oroliga, och allt som kan minska risken för uppsägning är bra

Moayed Motallebi, regionalt skyddsombud för Fastighets

– Om ett städföretag står utan jobb är det väldigt bra om städarna kan gå över till andra städföretag som kanske har sjukskrivningar. Vi får samtal varje dag från medlemmar som är rädda för att bli av med jobbet. Folk är väldigt oroliga, och allt som kan minska risken för uppsägning är bra, säger han.

Viktigt med samarbete i kristider

Han tycker att Inspira har krishanterat bra under corona-pandemin. Företaget skickar ut info om coronasmittan både på mejl och sms till sina anställda och uppdaterar informationen dagligen. Varje vecka har skyddsombuden samverkan med företagets krisgrupp.

En anledning till att företaget var så snabbt i sin krishantering kan vara trycket från fackligt håll, menar Moayed Motallebi.

– Redan när det första coronafallet upptäcktes i Sverige föreslog vi i klubben att företaget skulle göra en riskanalys på arbetsplatsen. De tog vår uppmaning seriöst och jag tycker att vi hittills arbetar bra tillsammans under den här krisen, säger han.

Även Inspiras ägare Joakim Markovits är positiv till samverkan med facket under coronakrisen.

– Vi kan se att viljan att samarbeta är väldigt hög, både från städföretagen och fackligt håll. Jag märker det i dialogen mellan Fastighets och Almega, och i dialogen med lokala fackklubbar.

– Jag hoppas också att företag i andra branscher blir inspirerade av #städaremotcorona och enar sig istället för att konkurrera i det här läget, säger han.