Som Fastighetsfolket rapporterat om har stark kritik riktats från skyddsombud mot hur Samhall Eskilstuna hanterat smittskyddsrutiner under coronapandemin. Som vi tidigare berättat har en medarbetare som arbetade som chaufför på Samhall Eskilstuna avlidit i covid-19. Samtidigt som Kent Karlberg låg nedsövd i respirator på sjukhuset skickades hans son Johan Karlberg att städa en cell på polishuset i Eskilstuna där en coronasmittad person vistats.

Samhall: ”Har gjort riskbedömning”

Då hade det bara gått 24 timmar sedan cellen blivit tom, trots att Samhalls egna rutiner slår fast att personalen inte ska städa coronasmittade ytor förrän efter 72 timmar. När Fastighetsfolket ställer frågor om detta till Samhall svarar distriktschef Camilla Nordström att en egen riskbedömning gjorts på polishuset, och där gäller 24 timmar.

Hos Polisen har vi genomfört en extra riskbedömning avseende konstaterad Covid-19-smitta med 24h som försiktighetsåtgärd. Detta då personalen som ska hantera detta ska ha erforderlig skyddsutrustning och specialutbildning. Vi utgår även i detta fall ifrån den kunskap som är känd om virusets smittvägar enligt Folkhälsomyndigheten”, skriver Camilla Nordström, distriktschef för Samhall i Södermanland i ett mejl.

Camilla Nordström, distriktschef för Samhall i Södermanland

Skyddsombud: Saknades utbildning

Men Maj-Len Holmquist som är huvudskyddsombud på Samhall i Eskilstuna säger att skyddsombuden inte fått information om någon sådan riskbedömning på polishuset. Hon har som skyddsombud begärt att företaget ska redovisa riskbedömningen där 24-timmarsregeln gäller, men inte fått svar.

– Vi har inte fått se någon sådan riskbedömning, trots att jag bett om det. Personalen har en grundläggande saneringsutbildning, men har inte fått någon utbildning om coronaviruset. De är jätteoroliga för att sanera coronasmitta eftersom de känner att de saknar kunskapen. Dessutom saknas rätt skyddsutrustning, säger Maj-Len Holmquist.

Nya smittskyddsrutiner kom sent

Kent Karlberg hade underliggande sjukdomar som gjorde att han befann sig i riskgrupp för att bli svårt sjuk av coronaviruset. Det är omöjligt att veta hur och var han smittades. Men eftersom han arbetade som chaufför och skjutsade personal till olika städobjekt hade han kontakt med många människor dagligen.

När Kent Karlberg blev sjuk var inte heller alla rutiner för att minska risken för smittspridning på plats, enligt skyddsombudet Maj-Len Holmquist.

Samhall beslutade först i slutet på mars om nya riktlinjer för att hålla avståndet mellan personalen under coronapandemin. Bland annat innebar det att bara tre personer får åka i samma bil. Camilla Nordström svarar såhär på varför Samhall väntade med att införa riktlinjer för att skydda personalen.

”I slutet på mars kom Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att hålla avstånd och ta ansvar. Strax därefter kommunicerade Samhall uppdaterade riktlinjer om att hålla avstånd.”

Inget desinfektionsmedel i bilarna

Först den 30:e april skickades en ny arbetsinstruktion ut till Samhalls chaufförer. Där står att alla bilar ska torkas av invändigt efter att bilen använts, för att minska risken för smittspridning under coronapandemin.

Enligt instruktionen ska en fuktig mikroduk användas, men handsprit eller ytdesinfektion får inte användas inne i bilen. Maj-Len Holmquist är kritisk till detta, eftersom ytdesinfektion används av Samhalls personal just för att säkra ytor som många personer tar på och där coronasmitta kan fastna.

Maj-Len Holmquist, huvudskyddsombud, Fastighets.

– I instruktionen står det bara fuktad mikroduk, så jag vet inte om de menar bara vatten då? Jag tycker det är konstigt att desinfektionsmedel inte ska användas i bilarna, eftersom vi använder det på alla andra ställen där det finns risk att viruset fastnar, säger Maj-Len Holmquist.

När Fastighetsfolket ställer frågor om varför inte desinficeringsmedel får användas i bilarna svarar Samhall att företaget inte kommer att svara på fler frågor om smittskyddsrutinerna.