Första olyckan var den 25 augusti på ett lager i Kungsängen utanför Stockholm. En person som körde en städmaskin klämde foten mot en pelare när han skulle väja för en vagn. Han fick fick kross-, kläm- och mjukdelsskador i foten och gipsades.

Två på samma dag

Två veckor senare skedde två allvarliga olyckor på samma dag, den 8 september. En städare halkade när han städade en toalett på ett kontor i centrala Stockholm och bröt armen. Och i Vårby söder om Stockholm halkade en annan städare på en restaurang. Även hon fick en fraktur i armen. Fallet i Vårby ska utredas av polisen som misstänkt arbetsmiljöbrott.

– Det är ytterst oroväckande naturligtvis att det sker tre allvarliga olyckor på så kort tid på samma företag. Och extremt ovanligt. Jag tror inte jag varit med om det på mina 11 år på Samhall, säger Peter Obermüller, skyddsombud för Fastighets på Samhall.

”Kopplat till stress”

Peter Obermüller har varit inkopplad och informerad i två av fallen. Han säger att orsakerna till olyckorna är dels den mänskliga faktorn och dels en stundtals stressig arbetssituation vilket gjort att rutinerna inte har följts.

Peter Obermüller.

– Generellt är Samhall bra på att utbilda och instruera personalen. För bara något år sedan var det betydligt sämre och jag vet att de jobbar jättehårt med detta. Men precis som alla företag måste Samhall jobba med att säkerhetsställa att personalen inte stressar upp sig, utan tar sig tiden att göra jobbet ordentligt. 

– Mycket är kopplat till stress. Den får människor att ta ogenomtänkta beslut.

Dubbelt så många olyckor

Arbetet har tidigare granskat olyckssiffror från Samhall mellan åren 2015 och 2019. De visade att Samhallanställda råkar ut för mer än dubbelt så många arbetsolyckor som övriga arbetsmarknaden.

Tittar man specifikt på städbranschen är skaderisken 1,9 gånger så hög på Samhall inom den typen av jobb, enligt Arbetets granskning.

– Våra medarbetare har andra förutsättningar än många andra på arbetsmarknaden. Vissa av funktionsnedsättningarna kan ibland medföra en ökad risk för olycka. Det ställer särskilda krav på oss som arbetsgivare – här behöver vi vara ännu bättre och det är det vi jobbar för, sa Samhalls hr-strateg Liza Radon när hon intervjuades av Arbetet.

Vill inte intervjuas

Samhall vill däremot inte ställa upp på en intervju med Fastighetsfolket. Pressavdelningen mejlar följande svar:

”Vi tar detta på största allvar och gör noggranna utredningar. I de fallen vi nu tittat på kan vi se att det tyvärr har varit individuella avvikelser från våra rutiner och arbetssätt som lett till olyckorna. Vi följer såklart upp varför detta sker, men det har varit medarbetarna som har avvikit från företagets rutiner i dessa fall.”