Under förra året inträffade 446 arbetsolyckor med frånvaro på Samhall. Det är dubbelt så höga olyckstal jämfört med resten av arbetsmarknaden, rapporterar Arbetet.

För att få fram ett jämförbart mått har antalet arbetsskador som lett till minst en dags sjukfrånvaro per 1000 anställda beräknats.

Enligt Samhalls årsredovisning för 2019 låg den siffran på 17, samma år var siffran för hela arbetsmarknaden 7. Det är alltså 2,4 gånger vanligare att råka ut för en arbetsolycka på Samhall.

Samhalls HR-strateg Liza Radon säger till Arbetet att Samhall arbetat med att öka rapporteringsbenägenhet av olyckor, och att det kan vara en stor del av förklaringen till de höga olyckstalen. Samtidigt lyfter hon fram att företaget minskat antalet allvarliga händelser med nästan en femtedel under 2019. 

Stress och bristande arbetsledning

Men Kommunals regionala skyddsombud Reza Forghani lyfter upp flera faktorer som leder till arbetsmiljöproblem. Ett av problemen är att Samhalls vinstkrav har gjort att tidspressen ökat. Ett annat problem är bristande arbetsledning, där en chef kan ha ansvar för upp till 70 medarbetare.

Även Fastighets har tidigare vittnat om både ökad stress på företaget och att områdescheferna inte har rätt förutsättningar för att ta sitt arbetsmiljöansvar.