”Samhall tvingar sin extra sårbara personal att exponeras för coronaviruset.”

Det skriver Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson i en debattartikel på Expressen, tillsammans med de regionala skyddsombuden Veronica Boström, Richard Fredriksson och Jan Clausen.

Får inte gehör för oro

Samhalls vd Monica Lingegård är kritisk till att förbundet framför kritik mot arbetsmiljöarbetet på Expressen debattsida istället för att föra dialog med företaget, skriver hon i ett debattsvar.

Lingegård skriver i Expressen: ”Alla arbetsuppgifter är riskbedömda och våra arbetsinstruktioner och krav på skyddsutrustning uppdateras ständigt för att svara upp mot rådande pandemi. I många avseenden har vi även infört mer långtgående försiktighetsåtgärder än vad myndigheterna rekommenderar.

Monica Lingegård är vd på Samhall.

– Vi vill ha en bra dialog med Samhall. Problemet är att våra lokala förtroendevalda inte får gehör för sin oro på alla ställen, säger Magnus Pettersson till Fastighetsfolket och utvecklar:

– På central nivå fungerar kommunikationen bra, men det kanaliseras inte ned lokalt i organisationen på alla ställen.

Vill ha individuell riskbedömning

Förbundsordföranden säger att det var ett medvetet val att just han och tre regionala skyddsombud skrev under debattartikeln och inte de ombudsmän som sköter kontakten med Samhall eller de lokala förtroendevalda på företaget.

– Samhall delar inte Fastighets bild av att det inte fungerar bra regionalt på alla ställen. Däremot delar de bilden av att det inte fungerar bra i Eskilstuna, säger han.

Fastighets anser att det ska göras riskbedömningar på individnivå för de anställda.

Men Samhall tycker att det räcker med generella riskbedömningar av arbetsmomenten.

– Vi är inte nöjda med det, säger Magnus Pettersson.

Tätare kontakt med Samhall

Problemet är när skyddsombud lokalt inte får vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet, menar ordföranden.

Han säger också att eftersom Samhall är en stor organisation är det förståeligt att det inte går att ha koll på varje lokal chef från huvudkontoret.

Efter att debattartiklarna publicerats har Magnus Pettersson haft möte med vd Monica Lingegård och Samhalls HR-chef.

– Tanken är att vi ska ha mer regelbunden kontakt med företaget framöver så att Samhall kan agera på lokal nivå innan stora problem uppstår, säger Magnus Pettersson.