Jag kom till Samhall genom Arbetsförmedlingen, efter lång arbetslöshet och lång sjukskrivning på grund av kroniska sjukdomar.

Jag sattes i en städutbildning, trots att mina läkare sagt att dessa arbetsuppgifter var för tunga och statiska för mig.

Efter några dagars städutbildning placerades jag på ett stort varuhus. Där mötte jag kolleger som också helt tydligt var på fel ställe.

Så kom corona och allt blev oerhört mycket mer stressat

Man sade att man inte hade andra tjänster än inom städ. Efter ett tag fick jag byta till att hålla rent vid återvinningsstationer. Arbetet passade mig mycket bra. Stundom var arbetsuppgifterna tunga, men då vi var fler i arbetslaget så hjälptes vi åt.

Så kom corona och allt blev oerhört mycket mer stressat. Personer blev sjuka och hemmavarande, arbetsledarna blev stressade, aggressiva, ostrukturerade.

Jag är djupt besviken över hur allt skötts

Vi åkte bil runt till återvinningsstationerna och satt där axel mot axel i den trånga bilhytten i corona-tider utan att veta om någon av oss bar på virus. Vi hade inga skydd att ta till utan var tvungna att utföra våra arbetsuppgifter som vanligt. Städarna i butikerna fick extra hjälp med sanering och spritning. Vi i bilen fick med oss handsprit i en flaska.

Jag är djupt besviken över hur allt skötts från AF till Samhall och hur Samhall beter sig mot sina anställda. Till exempel när anställda kom åter från sina uppdrag till kontoret så blev de ofta sittandes i timmar utan sysselsättning och fick vänta in klockslaget för att stämpla ut.

Vid flera tillfällen utbrast en av cheferna ”ni kan väl åtminstone städa lunchrummet och toaletterna”, det vill säga i kontorsutrymmena. Detta utan att se att det redan var städat.

Jag själv har rätt stora erfarenheter från olika arbetsplatser och den mest förnedrande och minst kompetenta är Samhall. Det är en organisation som helt klart bara är ett bemanningsföretag som nyttjar människor som skulle behöva en mer värdig vardag och att Arbetsförmedlingen ens har avtal med Samhall är för mig obegripligt.

Det är bedrövligt hur man kan måla upp sig själva som ett ledande företag inom städ osv, när man inte ens har en god personalpolitik.