– Jag är supernöjd att vi fick till ett avtal med låglönesatsning. Båda parter tog sitt ansvar så att vi inte behövde ta in medlare som de senaste avtalsrörelserna, säger Joakim Oscarsson, förhandlingsombudsman på Fastighets och vald att tillträda som avtalssekreterare under våren.

Överenskommelsen mellan LO-facken som har medlemmar på Samhall och arbetsgivarnas organisation KFO blev klar i dag, torsdag.

Lönerna följer uppgörelsen i industrin. Det blir totalt 5,4 procent och en avtalsperiod som sträcker sig till den sista september 2023.

Skillnaden är att grundlönen för var och en höjs i tre steg:

Den 1 december i år med 495 kronor.

Den 1 oktober 2021 med 495 kronor.

Den 1 oktober 2022 med 428 kronor.

Alla ersättningar, som ob-tillägg och övertidsersättning, höjs också i de tre stegen, med totalt 5,4 procent (2 procent de första två åren och 1,4 procent 2022).

Enklare lönesystem

Samhallanställda har därutöver olika former av tillägg som kan bero på vilka arbetsuppgifter de har. De höjs inte, men i uppgörelsen med arbetsgivarna ingår att en arbetsgrupp ska se över hela lönesystemet.

– Den ska titta på ett enklare och mer transparent lönesystem. Det måste bli lättare för en anställd att förstå hur man kan höja sin lön, säger Joakim Oscarsson, som har mött arbetsgivarna tillsammans med förhandlare från LO, IF Metall och Kommunal.

Mer än lön

I förhandlingarna om kollektivavtalet för Samhallanställda kom parterna överens om att:

… en arbetsgrupp ska se över arbetstider och scheman.

… en arbetsgrupp ska se över lönesystemet.

… frågan om sexuella trakasserier ska hanteras av en arbetsmiljögrupp som är gemensam för parterna.

… samma grupp ska utreda hur kompetensutveckling för lokala skyddsombud kan säkras.

… arbetstagarna ska i de allra flesta fall inte behöva skicka in skriftlig försäkran när de är sjuka.

 … åldern för när tjänstepension ska börja betalas in sänks i tre steg. Till en början från 25 år till 24, som för övriga LO-arbetare.

Arbetsdagar på en timme

En annan arbetsgrupp, med facket och arbetsgivarna, ska se över frågan om arbetstider och scheman. Bland LO-förbundens krav fanns att den som ska byta arbetsplats får en förvarning minst 14 dagar i förväg. Ett annat var att möjligheten att schemalägga arbetsdagar på bara en timme ska upphöra.

– Jag har själv varit tvungen att godkänna sådana scheman med korta skift på helgerna för städare på Coop, säger Jhonas Andersson, ordförande i Samhallklubben i Gävle och Sandviken.

Grupperna klara i maj 2022

Han vill få bort möjligheten som finns i gällande kollektivavtal och har drivit på för att facket ska kräva en förändring. Följden för den som jobbar korta dagar på helgen blir längre arbetspass på vardagarna. Avtalet säger två ledighetsdagar per vecka i genomsnitt, och det betyder att den som jobbat två timmar på helgen har 38 timmar kvar som ska fördelas på resterande arbetsdagar.

I och med dagens överenskommelse ska den och andra schemafrågor gås igenom. Arbetsgruppen ska redovisa vad den kommit fram till i maj 2022. Detsamma gäller den som tittar på hur löneavtalet är utformat.

LFU-lönerna höjs också

LFU-anställda (lönebidrag för utveckling) får en höjning av grundlönen med 300 kronor från 1 oktober 2020. Grundlönen har hittills varit 18 396 kronor.

1 oktober 2021 höjs LFU-lönen med 350 kronor och 1 oktober 2022 med 357 kronor.