Åtta olika arbetarfack förhandlar om löner och villkor för anställda på Samhall. Tina Nordling från LO leder delegationen. Ett samordnat krav handlar att höja de lägsta lönerna mer än den grundnivå på 3 procent.

– Låglönesatsningen är viktig för oss på Samhallavtalet. Den skulle ge extra pengar till grupper som tjänar i snitt 26 100 och mindre, säger Joakim Oscarsson, central ombudsman på Fastighets som ingår i förhandlingsgruppen.

I den senaste avtalsrörelsen 2017 varslade LO-facken om konflikt för att få igenom en extra höjning för dem med lägst lön på Samhall. Under hot om blockad – det vill säga stopp för övertid, mertid och nyanställningar – gick arbetsgivarna med på en låglönesatsning.

– Vi måste värna om den här gruppen så att den inte halkar efter andra yrkesgrupper, säger Joakim Oscarsson.

Allmänna krav

LO-förbunden har några gemensamma krav i alla sina branscher.

• 3 procents löneökning.

• Låglönesatsningen med större höjning i grupper som tjänar max 26 100 kronor.

• Stärkt skydd mot sexuella trakasserier på jobbet.

• Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering.

I dag var han med och växlade krav med arbetsgivarna i KFO, den organisation som Samhall har gått över till. Utöver lönehöjningarna har LO-facken en rad specifika krav för den stora arbetsgivaren. Här kommer några:

Joakim Oscarsson, ombudsman på Fastighets.

Låglönesatsningen är viktig för oss på Samhallavtalet.

Joakim Oscarsson, ombudsman på Fastighets

Arbetstiderna. Facken kräver att Samhall upphör med orimliga scheman som tvingar en anställd att jobba en (1) timme per dag. Joakim Oscarsson förklarar:

– Vi har medlemmar som ska jobba en timme på lördagskvällen och en timme på söndagskvällen när en butik stänger. Han eller hon kan ha en resväg på en timme för att komma till jobbet …

Vad är Samhall?

Staten äger Samhall.

Ett grunduppdrag är att erbjuda jobb åt personer med funktionsnedsättning.

Ett mål är att en del anställda ska komma ut på den vanliga arbetsmarknaden.

Samhall har ungefär 26 000 anställda.

En effekt av de ovanligt korta arbetspassen är att resten av veckans arbetsdagar blir desto längre. Avtalet säger två ledighetsdagar per vecka i genomsnitt, det betyder att 38 timmar ska fördelas på resterande arbetsdagar.

Förflyttning. LO-kravet är att en Samhallanställd ska förvarnas minst 14 dagar i förväg om hen ska byta till en annan arbetsplats. I dag gäller två dagar.

– Det är rimligt att få längre tid på sig att ställa om, säger Joakim Oscarsson.

Pensionen. Facken föreslår att den som jobbar på Samhall ska kunna byta arbetstidsförkortning till pensionsinbetalning. Ett annat krav är att arbetsgivaren ska avsätta pengar så att en anställd kan gå i deltidspension.

Hur får jag ett Samhalljobb?

Arbetsförmedlingen bestämmer vilka som får jobb. Du måste vara arbetssökande.

Städning och fastighetsskötsel är två arbeten som finns på Samhall.

Några andra branscher är tvätteri, tillverkning, lager, omsorg och butik.

Lönesystemet. En översyn av lönesystemet behöver få en nystart, anser facken. Parternas arbetsgrupp med det uppdraget har tagit en paus.

Vid dagens möte lämnade arbetsgivarna sitt bud till facken. Förhandlingarna sätter i gång och förhoppningen är att det ska finnas ett avtal i slutet av november.