1. Vänd dig först till chefen

Du ska alltid lyfta arbetsmiljöproblem med chefen och be att de fixas. Först efter det, om ingenting händer, kan skyddsombudet ta till en 6:6 a-anmälan. Det är ett verktyg för att sätta press på arbetsgivaren. I slutändan kan Arbetsmiljöverket ställa krav på förbättring – men det är några steg till dess.

2. Skyddsombudets verktyg

Om du inte är skyddsombud måste du vända dig till en sådan kollega för en 6:6 a-anmälan, eftersom bara hen får göra en sådan. Finns inget skyddsombud på arbetsplatsen kan du kontakta Fastighets.

3. Så gör du anmälan

Skriv ned riskerna i ett brev eller ett mejl. Beskriv problemet tydligt och vad du vill att chefen ska göra åt saken. Antingen konkreta förändringar eller att arbetsgivaren ska undersöka arbetsmiljön. Du måste även skriva att skyddsombudet använder sin rätt enligt 6 kap 6a§ av arbetsmiljölagen. Ange också när du senast vill ha svar av chefen, men ge tillräckligt med tid för att arbetsgivaren ska hinna göra något åt saken.

4. Be om chefens kråka

I det här läget är brevet eller mejlet enbart ämnat för chefen. Lämna över det och be om en bekräftelse, så du kan bevisa att chefen har tagit emot dokumentet om det skulle behövas. Förhoppningsvis inser arbetsgivaren allvaret och löser situationen efter detta.

5. Vänta…

Innan svarstiden går ut ska arbetsgivaren berätta vad som planeras att göras åt problemet och vad som redan är åtgärdat. Skyddsombudet ska bjudas in för att hitta lösningar. Fram till dess kan du sitta lugnt i stolen.

6. Då kopplas Arbetsmiljöverket in

Om du inte blir nöjd med svaret eller om du inte hör något innan svarstiden har gått ut är det dags att kontakta Arbetsmiljöverket. Myndigheten kollar hur läget är på arbetsplatsen, oftast genom att besöka den. Om det behövs tvingar Arbetsmiljöverket arbetsgivaren att genomföra förändringar. I värsta fall kan arbete förbjudas och det kan bli tal om böter.

Källa: Arbetsmiljöverket

Den här artikeln är först publicerad i Handelsnytt, som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.