De anställda på Samhall i Eskilstuna har under flera års tid fått trängas i en för trång lokal. 

För mer än fyra år sedan halverades personallokalen när hyresvärden sa upp övervåningen på den byggnad där Samhall hyr in sig. Resultatet blev att nästan 300 personer har haft den 500 kvadratmeter stora lokalen som personallokal.

De alltför trånga lokalerna har skapat stress och psykisk ohälsa hos personalen, något som Fastighetsfolket tidigare rapporterat om. 

Krävde fackligt arbetsrum

Men efter att Fastighets skickade en 6:6a-anmälan med krav på förbättringar av lokalerna beslutade Samhall att flytta till nya personallokaler.

66a-anmälan

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 § 6a kan skyddsombud vända sig till Arbetsmiljöverket och begära föreläggande eller förbud. Det kan ske om skyddsombud begärt åtgärder för en bättre arbetsmiljö och arbetsgivaren inte agerat eller lämnat besked inom rimlig tid.

När Fastighets skyddsombud Maj-Len Holmquist fick se ritningen för hur lokalen skulle renoveras påpekade hon att den nya lokalen bland annat saknade rum för facklig verksamhet.

Maj-Len Holmquist, huvudskyddsombud

Samhall lovade då att fackklubben skulle få vara med i en arbetsgrupp som skulle besluta hur den nya lokalen skulle utformas. Men tiden gick och facket bjöds aldrig in till någon sådan arbetsgrupp. 

När facket nyligen bjöds in till den nya lokalen visade det sig att separat rum för facklig verksamhet saknades.

”Ett slag i ansiktet”

För de fackliga mötena menade Samhall att vanliga mötesrum ska bokas upp för varje fackligt samtal eller möte. 

– Det var som ett slag rakt i ansiktet, än en gång har Samhall kört över oss. Vi har över hundra medlemmar och en stor facklig verksamhet, hur ska vi kunna bedriva den utan att ha tillgång till ett arbetsrum? säger Maj-Len Holmquist. 

Det rum som Samhall menade skulle vara ett vilrum var ett kombinerat samtalsrum, enligt Maj-Len Holmquist.

Erika Ahlqvist, marknadsområdeschef i Mälardalen, säger att det är ett missförstånd att det inte finns ett separat vilrum.

– Det finns även några fåtöljer där inne om man vill vila på något annat sätt än att ligga ned, men det är ett separat vilrum enligt de riktlinjer som finns, säger Erika Ahlquist.

Vad gäller arbetsrum för facklig verksamhet säger marknadsområdeschefen det sällan finns i Samhalls lokaler någonstans i landet.

– Som arbetsgivare är vi skyldiga att tillhandahålla fackliga arbetsplatser och det kommer att finnas god tillgång till rum att boka för den fackliga verksamheten, säger Erika Ahlqvist och fortsätter:

– Vi som arbetsgivare vet att fackligt samarbete är en framgångsfaktor. Både för att medarbetare ska känna sig trygga och för att vi ska ha facklig motpart att förhandla med. Det kommer att finnas tillräckligt med rum, så det kommer att gå bra för den fackliga verksamheten.

Erika Ahlqvist, maknadsområdesdirektör på Samhall.

Att de fackliga känner att de inte blivit involverade i arbetet med de nya lokalerna är däremot väldigt olyckligt, enligt Erika Ahlqvist.

– God dialog är grundbult för att saker ska fungera. Jag ska ta upp med lokalt ansvariga om att de inte känt sig involverade. Men jag vet också att det inte har varit så lätt att hitta bra nya lokaler – man har inte haft så mycket val.

Avstånd till chefer

Den nya lokalen är enligt facket nästan 1000 kvadratmeter stor. På Samhall Eskilstuna arbetar runt 300 personer, men runt hälften av lokalen kommer att disponeras av ett 20-tal chefer som kommer att sitta bakom låsta dörrar med en reception mellan sig och personalen. 

Cheferna kommer att ha tillgång till stora arbetsytor, och så kallade tysta ”pausrum” för vila. Om personalen vill komma i kontakt med sina chefer kommer de att få boka tid.

Maj-Len Holmquist är kritisk till att chefer med personalansvar inte kommer att finnas tillgänglig för sina anställda på samma sätt i den nya lokalen. 

– Det finns många hos oss som har behov av avstämningar och vägledning i vardagen. De kommer att fara direkt illa av det här. När cheferna låser in sig blir det ett stort avstånd till de anställda. Jag tycker att det sänder ut helt fel signaler, säger Maj-Len Holmquist.

Men Erika Ahlqvist att det är en felaktig bild att cheferna ska låsa in sig.

– Eftersom det är kontorslandskap måste man styra vilka vägar folk kommer och går så att det inte blir spring som stör de som arbetar. Att man bokar en tid för ett samtal med sin chef är inte konstigt, så fungerar det på alla arbetsplatser, säger hon.

Släpper inte det här

Det är inte heller så att 300 anställda ska dela på halva ytan, enligt marknadsområdeschefen. Många utgår från sina städområden och är inte inne i lokalerna varje dag.

– Det är viktigt att påminna om att vi satsar på Eskilstuna. Vi investerar i en lokal som kommer vara mycket mer ändamålsenlig. Det ska inte betraktas som annat än en satsning. Dubbelt så stort och fräschare betyder att det blir dyrare, men vi vill satsa på Eskilstuna för det är en viktig stad och viktigt att alla har bra arbetsmiljö, säger Erika Ahlqvist.

Flytten till de nya lokalerna ska ske i oktober, men lokalerna är i det närmaste färdigrenoverade. Facket har fått beskedet från Samhall att det är för sent att ändra på lokalen.

Men Fastighets kommer att begära en förhandling för att kräva att lokalen byggs om för att göra plats både till separata rum för vila och för facklig verksamhet. 

– Vi kommer inte att släppa det här. Men jag är oerhört besviken på Samhall. Det går inte att dra någon annan slutsats än att företaget motarbetar facklig verksamhet, säger Maj-Len Holmquist.