Omorganisation och en ökad digitalisering av jobbet kräver att cheferna ska vara beredda att ändra sitt arbetssätt, enligt Per Gradén.

– Våra chefer måste fungera, säger han som en förklaring till utköpen av anställda.

På frågan om detta drabbar kritiska chefer som inte lever upp till affärstänkandet i marknadsanpassade Samhall blir svaret ett generellt nej. ”I princip alla fall beror på problem med ledarskapet.”

Föreslår omplacering

Per Gradén beskriver gången:

– Vi tittar i första hand på omplacering. Att föreslå ett jobb runt tio mil bort är skäligt.

Han poängterar att hanteringen följer regler, lagar och kollektivavtal.

– Men i stället för att tvinga någon att ta jobb på en annan ort erbjuder vi en frivillig överenskommelse om att sluta sin anställning. Ett skäligt erbjudande.

Lite fler slutar än normalt

Att överenskommelserna genomförs som ”uppsägning på grund av arbetsbrist” beskriver han som en formalitet och oftast ett krav från arbetstagaren. Modellen påverkar inte den före detta chefens möjlighet att få a-kassa.

Sett över hela landet ligger personalomsättningen mellan 16 och 17 procent bland de runt 1 500 tjänstemännen per år. Det betyder att närmare 250 tjänstemän, de flesta chefer, säger upp sig eller slutar efter en uppgörelse med Samhall.

– Det kan tyckas högt och ligger lite högre än normalt, säger Per Gradén som uppger att en sund omsättning ligger mellan 10 och 15 procent.

”En del av våra personalkostnader”

Hur stor andel utköpen är bland de chefer som slutar sin anställning finns ingen siffra på. Kostnaden specificeras inte i budget eller bokslut.

– Det är en del av våra personalkostnader, volymen är inget avvikande, säger Per Gradén.

Känner du igen den beskrivning som Fastighetsfolket har fått av ett antal före detta chefer? De blev häpna över uppmaningen att sluta och känner sig trampade på under processen.

Presschefen Felix Östman preciserar att Stockholmsområdet har en större andel utköpta chefer än andra regioner:

– Det har varit ett problemområde där medarbetare varit missnöjda, utan ett riktigt bra ledarskap, säger han. Vi behövde göra en förändring för att ha en så bra arbetsmiljö som möjligt för våra medarbetare.

Facket är med

Cheferna brukar ha en facklig representant med sig i förhandlingarna med Samhall. Hans Johansson är ordförande i en av Unionens fem riksklubbar på Samhall.

– Rent allmänt kan jag säga att vi av olika anledningar har haft hög omsättning på personalen. Det finns ett antal fall då Samhall vill bli av med en person, ingen övervägande del. En del uppsägningar beror på bristande kompetens, en del på att personen har varit besvärlig eller uppfattats som besvärlig, säger han.