Britt-Marie Holmquist tänker tillbaka på sin tid som områdeschef på Samhall i Eskilstuna.

”Samhall tar inte alls hänsyn till de anställdas funktionsnedsättning när de sätts på olika städobjekt, utan det är ju kunduppdragen som styr”, säger Britt-Marie Holmquist, tidigare chef på Samhall i Eskilstuna.

Klockan är fem på morgonen och Britt-Marie Holmquist är redan på jobbet, och stressad. Hon har sovit dåligt i natt igen.

Snurrat i sängen medan hon försökt stänga av tankarna på sina stressade medarbetare. Hon drar med moppen över det smutsiga klassrumsgolvet. Hon brukar ofta åka ut och städa själv vid den här tiden på morgonen, för att minska pressen på sina medarbetare på Samhall. 

Samtidigt som händerna jobbar försöker Britt-Marie Holmquist räkna ut hur medarbetarna ska klara av kunduppdraget på den stora skolan. De anställda är som vanligt för få, trots att hon i flera år larmat till sina chefer om att det behövs mer personal. 

Telefonen ringer och Britt-Marie Holmquist känner hur pulsen går upp. Det är oroliga medarbetare som ringer från de tio andra städobjekt som hon ansvarar för. En gråter i telefonen och berättar om värken i kroppen och att dagens arbetsuppgifter som radar upp sig är allt för många.

Kunde inte säkra arbetsmiljön

Britt-Marie Holmquist arbetade som chef på Samhall i Eskilstuna i sex år innan hon sa upp sig och lämnade Samhall, i september i år. I regel ansvarade hon för runt 40 medarbetare med olika funktionsnedsättningar som ger nedsatt arbetsförmåga.

Under coronapandemin blev situationen ohållbar och hon gick rakt in i väggen. Hon ångrar att hon inte satte stopp tidigare, för att säkra arbetsmiljön för personalen. 

– Jag borde sagt att de inte skulle städa mer förrän Samhall hade löst bemanningen och innan rätt skyddsutrustning fanns på plats. Jag hade så fantastiska medarbetare med yrkesstolthet och stor kompetens. Men till slut kunde jag inte se dem i ögonen längre, säger hon. 

Arbetsmiljöverket ställer krav på Samhall

Som Fastighetsfolket tidigare rapporterat om har facket varit starkt kritiskt till arbetsmiljön på Samhall i Eskilstuna, under flera års tid.

Efter en rad anmälningar från Fastighets skyddsombud krävde Arbetsmiljöverket 2022 bland annat att Samhall i Eskilstuna inför rutiner för att få ner arbetsbelastningen, både för arbetstagare och områdeschefer. 

I inspektionsmeddelandet står bland annat att en av områdescheferna ansvarade för 41 arbetstagare fördelade på 24 olika arbetsställen, något som enligt Arbetsmiljöverket innebär en risk för ohälsosam arbetsbelastning. 

Samhall har i dag 800 områdeschefer, vilket ger i snitt 30 medarbetare per chef. Men antalet medarbetare per chef varierar stort, enligt cheferna som Fastighetsfolket pratat med.

Britt-Marie Holmquist arbetade som områdeschef, den chefsroll på Samhall som är närmast medarbetarna. Det är områdeschefen som ansvarar för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för de anställda. Men de har också ansvar för att säkra leveransen till kunden. 

Fick 6,6 miljarder kronor från staten

För Fastighetsfolket vittnar nu flera tidigare områdeschefer om hur kravet på att generera vinst går ut över medarbetarna. Och om hur arbetsmiljön blivit ohållbar, även för cheferna. 

Samhall ägs av staten och har som uppgift att erbjuda utvecklande arbeten till personer med funktionsnedsättningar. Verksamheten ska anpassas till de anställdas förutsättningar. Förra året fick Samhall 6,6 miljarder kronor av staten för att kunna uppfylla sitt uppdrag.

På chefsmötena är det en huggsexa om de starkaste medarbetarna, och de chefer som har störst makt får de mest arbetsföra medarbetarna till sina kunduppdrag.

Men Samhall har i flera journalistiska granskningar kritiserats för att företaget inte anpassar arbetet efter individen. Uppdrag granskning avslöjade 2021 att Samhall i stället väljer de medarbetare som klarar det hårda arbetet ute hos kunderna, medan de med större funktionsnedsättningar sållas bort. 

Britt-Marie Holmquist menar att Samhalls fokus på att vinna uppdrag skapat en kultur på företaget, där de anställdas behov hamnat längst ner på prioriteringslistan. Där kunduppdragen sätts i förgrunden och de anställda skickas runt på olika uppdrag, helt utifrån kundens behov. 

– På chefsmötena är det en huggsexa om de starkaste medarbetarna, och de chefer som har störst makt får de mest arbetsföra medarbetarna till sina kunduppdrag. Man tar inte alls hänsyn till de anställdas funktionsnedsättning när de sätts på olika städobjekt, utan det är ju kunduppdragen som styr. 

– De chefer som gör ett bra kundresultat får beröm, men det spelar mindre roll hur chefen behandlat de anställda. Det skapar ju en hemsk människosyn, säger hon. 

Britt-Marie Holmquist tänker tillbaka på tiden som områdeschef på Samhall
”Som chef på Samhall har jag blundat för saker, och sagt saker som jag inte står för”, säger Britt-Marie Holmquist, tidigare områdeschef på Samhall i Eskilstuna.

Hemma i huset utanför Eskilstuna söker sig Britt-Marie Holmquist ofta ut till lugnet i trädgården. Där kan hon låta tankarna vandra. Värst är minnena av hur hon ibland inte lyckades stå upp för sina medarbetare när de gick på knäna. I dag försöker hon se framåt, men tiden på Samhall har satt spår.

– Jag ville göra något bra för mina medarbetare, det var ju därför jag började på Samhall. Men jag känner att företaget har förändrat mig som person. Som chef på Samhall har jag blundat för saker, och sagt saker som jag inte står för. Nu har jag en lång väg tillbaka, säger hon.

Arbetsmiljöverkets krav på Samhall i Eskilstuna

Fastighets skyddsombud har vid flera tillfällen anmält arbetsmiljön på Samhall i Eskilstuna. Arbetsmiljöverket har nu ställt följande krav:  

1. Förtydliga fördelningen av arbetsmiljöuppgifter
2. Undersök och riskbedöm arbetsbelastningen för anställda och chefer
3. Inför fungerande rutiner vid vakanser
4. Inför fungerande rutiner för arbetsanpassning 
5. Förbättra rutiner och kunskaper gällande kränkande särbehandling 
6. Inför smittskyddsåtgärder utifrån riskbedömningar 
7. Inför fungerande rutiner för att rapportera tillbud 
8. Inför rutiner för att anställda och skyddsombud ska få medverka i arbetsmiljöarbetet 

Om Arbetsmiljöverket anser att Samhall inte lyckats åtgärda bristerna snarast kan företaget komma att krävas på 200 000 kronor.