Samhall grundas

Samhall grundas med syftet att ge meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med olika funktionsnedsättningar. På sikt skulle de anställda kunna ta steget över till den öppna arbetsmarknaden.

Regeringen vill även sänka kostnaderna för skyddat arbete, genom att Samhall ska få en mer affärsmässig inriktning än de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som tidigare funnits för funktionshindrade.

Bolagisering och ekonomisk kris

Samhall bolagiseras och blir koncernen Samhall AB. Förutom grunduppdraget att ge meningsfulla arbeten så ska Samhall drivas affärsmässigt, på marknadens villkor.

Under 1980- och 1990-talet sysslar företaget i huvudsak med tillverkning av olika produkter. Samhall är en stor underleverantör åt både Ericsson och Ikea. Man tillverkar också bland annat träskor, skidstavar och utemöbler.

Men under 1990-talet börjar även ett skifte från tillverkning av varor till att satsa på tjänster, som exempelvis städning, tvätt och fastighetsskötsel. Den ekonomiska krisen under perioden gör också att Samhall tvingas göra stora besparingar. Anslagen från staten minskar under många år och det dras ned på antalet anställda.

Högre krav på Samhall

Ytterligare krav tillkommer på att Samhall ska söka efter nya affärer för att få tillväxt och ökad omsättning, det vill säga att Samhall ska fungera som ett kommersiellt företag samtidigt som man genomför sitt uppdrag. Tillverkning i verkstäder fortsätter att fasas ut.

Samhall ska gå med vinst

2006 införs kravet att Samhall ska vara lönsamt. Vinsten ska dock inte delas ut till staten utan stanna kvar i bolaget. Det viktigaste målet för Samhall är fortfarande övergångsmålet, att en viss andel av de anställda ska lämna Samhall och komma ut på den övriga arbetsmarknaden.

Under åren 2005 till 2009 börjar omsättningen för industri och förpackning att störtdyka, samtidigt som omsättningen på tjänster och bemannade lösningar ökar kraftigt.

Upprop på företaget

Under 00-talet lägger Samhall ned verkstäder runt om i landet. När det sker i Emmaboda 2007 reagerar flera anställda och startar Samhalluppropet. De kritiserar Samhall i ett öppet brev:

”Samhall håller nästan bara på med bemanning. Det ställs allt större krav, folk orkar inte.”

Samhall bemöter kritiken med att övergångssiffrorna är bra och att Samhallpersonalen ger positiva svar i företagets medarbetarundersökningar. Regeringen säger även att Samhalls omställning är nödvändig för att företaget ska anpassa sig till det övriga näringslivet.

Ny vd tillträder

Vd:n Monica Lingegård tillträder med ett tydligt uppdrag att stärka fokus på affärer. I intervjuer säger hon att Samhall till viss del är som vilket bemanningsföretag som helst.

Tidigare ordförande sågar Samhall

Samhalls tidigare ordförande Marcus Storch sågar utvecklingen inom Samhall. Det gör även Thomas Jansson, ordförande för Riksförbundet FUB, som säger att Samhall sorterar bort personer med intellektuell funktionsnedsättning till fördel för i princip helt friska människor. Samma år larmar skyddsombud om omfattande arbetsmiljöproblem i en enkät i Fastighetsfolket.

Städning står nu för drygt hälften av Samhalls försäljning.

Blåsväder och utredning

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) beslutar att Samhall ska granskas av Statskontoret. Utredningen slår fast att Samhalls utvecklingsanställningar i stort sett fungerar bra. En annan tung slutsats är att andelen personer med stort behov av stöd har blivit färre, samtidigt som kraven på de anställda har skärpts.

Dagens Arbete avslöjar att Samhallanställda fått fysiska besvär när de arbetat med att plocka isär militära övningsgranater. Näringsminister Mikael Damberg (S) kallar in LO-förbunden och sju andra fackförbund som har avtal med Samhall på möte. Och Samhall håller ett extrainsatt möte med företagsrådet och den centrala arbetsmiljökommittén. I samma veva rapporterar Fastighetsfolket att allt fler tvingas sluta på Samhall, trots att anställningarna är skyddade.

Ett år efter skandalerna sa en stor andel fackliga företrädare på Samhall att situationen hade förbättrats.

Pandemin drar in över Sverige

Samhalls hantering av coronapandemin får kritik från anställda och chefer som talar ut i flera olika medier. Fastighetsfolket kan berätta hur anställda på Samhall i Eskilstuna fått städa häktesceller där coronasmittade just har suttit.

Nya avslöjanden

Uppdrag granskning avslöjar att Samhall sållar bort de svagaste medarbetarna för att klara av de olika kunduppdragen.

Tung statlig granskning

I en rapport från Arbetsförmedlingen svarar 4 av 10 arbetsförmedlare att Samhalljobben inte går till dem som har störst behov. Bland annat för att kraven som ställs på jobbet är så höga att de med störst behov inte klarar av dem.

Efter de många årens kritik kommer beskedet i maj 2022 att Riksrevisionen ska granska om Samhalls verksamhet är tillräckligt anpassad till målgruppens behov och om det är rätt personer som anställs hos Samhall.