Tidigare chefer på Samhall vittnar om usel arbetsmiljö och krav på vinst

”Cheferna går in i väggen på löpande band. De som värnar om medarbetarna brinner ut”, säger en före detta chef på Samhall.

Det finns en plats i Stockholm dit Katarina inte kan gå utan att ångesten griper tag om henne. Det är gallerian Mall of Scandinavia, där hon arbetade som områdeschef för Samhall. Städning på Max, Åhléns, Plantagen, Hemköp, Clas Ohlson och biografen. 

Samhall hade vunnit flera stora städuppdrag på den gigantiska gallerian och Katarina, som inte vill använda sitt riktiga namn, var ansvarig för att få igång dem alla. I början hade hon bara tretton anställda som skulle städa på alla uppdragen, berättar hon.

– Jag jobbade nästan dygnet runt. På helgerna var jag på gallerian och städade biografen, för att klara av kunduppdraget. Jag kom knappt ihåg vad jag själv hette till slut. Innan jag gick in i väggen hittade jag inte ens hem till min egen syster. 

Ansvarade för 100 medarbetare

Katarina sa upp sig från Samhall 2018. Under sin tid på företaget hade hon som mest ansvar för ett hundratal medarbetare med funktionsnedsättning. Samhall har i dag 800 områdeschefer, vilket ger ett snitt på cirka 30 medarbetare per chef.

Samhall säger att man ska anpassa arbetet efter individen, men det sker inte. Den tiden har inte cheferna, helt enkelt

Före detta chef på Samhall

Men antalet medarbetare per chef varierar stort, enligt cheferna som Fastighetsfolket pratat med. Och forskningen är entydig, för stort antal medarbetare per chef innebär en risk för dålig arbetsmiljö. 

Katarina var skyddsombud för fackförbundet Ledarna, och såg hur många chefskollegor var överbelastade. Men det som skavde mest var hur medarbetarna glömdes bort i jakten på att vinna nya kunduppdrag. 

– Chefernas ohållbara arbetsmiljö drabbade våra medarbetare så hårt. Jag kunde inte stå för det. Samhall säger att man ska anpassa arbetet efter individen, men det sker inte. Den tiden har inte cheferna, helt enkelt, säger Katarina. 

Arbetsmiljöverket ställer krav på Samhall

Fackliga och anställda på Samhall har under lång tid berättat i Fastighetsfolket om arbetsmiljöproblem på Samhall runt om i Sverige. Nu berättar flera tidigare chefer på Samhall om att de inte haft tillräckligt med resurser för att skapa en säker arbetsmiljö för de anställda.

Britt-Marie Holmquist är en av dem. Hon arbetade på Samhall i Eskilstuna i sex år innan hon sa upp sig och lämnade, i september i år. 

Britt-Marie Holmquist menar att Samhalls fokus på att vinna uppdrag skapat en kultur på företaget, där de anställdas behov hamnat längst ner på prioriteringslistan. Där kunduppdragen sätts i förgrunden och de anställda skickas runt på olika uppdrag, helt utifrån kundens behov. 

Man tar inte alls hänsyn till de anställdas funktionsnedsättning när de sätts på olika städobjekt, utan det är ju kunduppdragen som styr. 

Britt-Marie Holmquist, före detta chef på Samhall

– På chefsmötena är det en huggsexa om de starkaste medarbetarna, och de chefer som har störst makt får de mest arbetsföra medarbetarna till sina kunduppdrag. Man tar inte alls hänsyn till de anställdas funktionsnedsättning när de sätts på olika städobjekt, utan det är ju kunduppdragen som styr, säger Britt-Marie Holmquist. 

Efter en rad anmälningar från Fastighets skyddsombud mot Samhall i Eskilstuna krävde Arbetsmiljöverket 2022 bland annat att företaget inför rutiner för att få ner arbetsbelastningen, både för arbetstagare och områdeschefer. 

”Samhall fokuserar främst på att sälja”

Att kunderna prioriteras framför de anställda på Samhall kan också Laura, som egentligen heter något annat, vittna om. Hon arbetade som områdeschef på Samhall innan hon klättrade uppåt i hierarkin och blev ansvarig chef för ett av Samhalls nationella kundavtal.

Från säljorganisationen såg hon i praktiken hur det säljande uppdraget låg på alla chefer inom Samhall, ända ner till områdescheferna.

Cheferna går in i väggen på löpande band. De som värnar om medarbetarna brinner ut.

Före detta chef på Samhall

– Att sälja är det som Samhall främst fokuserar på, i alla chefsled. Som områdeschef ska du se till att Samhall levererar åt kunden. Och det är omöjligt att kombinera med att anpassa arbetet efter de anställda. Cheferna går in i väggen på löpande band. De som värnar om medarbetarna brinner ut, säger hon. 

Träffade sällan medarbetarna

Alla före detta chefer som Fastighetsfolket pratat med delar den bilden. Amanda, som inte heller vill vara med i tidningen med sitt riktiga namn, bekräftar att det var omöjligt att hinna med arbetsuppgifterna som områdeschef. Som områdeschef på Samhall ansvarade hon ofta för 15 olika kunder och närmare 40 medarbetare med olika funktionsnedsättningar.

– Vissa av mina medarbetare träffade jag knappt. Jag hade hela tiden dåligt samvete, både gentemot kunden och medarbetarna, säger Amanda. 

Amanda berättar också om något som inte är lätt att prata om. Om att det hårda trycket på att leverera vinst skapade en skev människosyn, där chefer började prioritera de medarbetare som hade minst funktionsnedsättning.

Anställda med större funktionsnedsättningar skuffades runt mellan cheferna, de orkade ingen ta ansvar för. 

– Det blev en konsekvens av Samhalls system, det kändes så fel. Det bästa som chef på Samhall är om du är iskall och bara ser människor som siffror. Det är bara då du överlever på företaget, säger hon.

Katarina, Laura och Amanda heter egentligen något annat.