Varför ger lönehöjningen som varit mindre kvar i plånboken?

För att lönen inte ska minska i värde behöver löneökningarna öka med lika mycket som inflationen gör. 

Årets löneökningar förhandlades fram innan inflationen började stiga. En ökning med 2-3 procent per år skulle ge högre löner i förhållande till den inflation som var då.

Vad betyder det här för fastighetsskötares och städares plånböcker?  

Inflation betyder att priset för samma korg med varor i affären stiger över tid. En inflation på nio procent, som det är nu, innebär att en fastighetsskötare med en lön på runt 30 000 kronor behöver få något mer än 2 700 kronor i löneökning i avtalsrörelsen för att lönen inte ska minska i värde.

Höjd reallön kräver 2 700 kronor för fastighetsskötare

En städare med grundlönen 24 699 kronor behöver få minst 2 223 kronor i löneökning för att inte minska i värde. Det behövs mer pengar än tidigare för att man ska kunna betala samma mängd räkningar. 

Hur hänger lönen och inflationen ihop?

De är tätt sammanlänkande. När inflationen stiger minskar köpkraften från lönen. Köpkraft betyder hushållens förmåga att köpa varor och tjänster. 

När priserna stiger kan man köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Pengarna minskar i värde ju högre inflationen är.

Varför stiger inflationen?

Främst beror det på att el, bensin, diesel och etanol blir dyrare. 

Höjd reallön kräver 2 223 kronor till städare

Samtidigt som inflationen väntas stiga ökar lönerna med mindre än 3 procent per år. Det leder till minskade reallöner.

Vad är reallön?

Det är skillnaden mellan din löneutveckling och inflationen. 

Det är alltså hur mycket av löneökningen som blir kvar i din plånbok när du har räknat bort inflationen. 

Nya löneavtal under 2023

Kollektivavtalen på Fastighets områden löper ut under 2023. Det innebär att nya löneökningar och villkor ska förhandlas mellan fack och arbetsgivare.

Avtalsrörelsen inleds redan i slutet av 2022. De avtal som behöver vara klara först är de som gäller till 31 mars 2023.