I dag är snittlönen för Fastighets medlemmar på Sobona 30 500 kronor. Löneökningarna som nu spikats på avtalet med Sobona följer industrins märke på totalt 7,4 procent i löneökningar på två år.

Avtalet omfattar medlemmar i Fastighets som arbetar på företag anslutna till arbetsgivarorganisationen Sobona.

Många av dem är fastighetsskötare och husvärdar, men har också andra roller som elektriker, reparatörer, fastighetstekniker med mera i kommunala bostadsbolag, exempelvis på Vätterhem i Jönköping, AB Kristianstadsbyggen och MKB Fastighet i Malmö.

”Historiskt höga löneökningar”

Nicklas Nilsson är avtalsansvarig ombudsman på Fastighets och har tillsammans med övriga avtalsansvariga och förhandlingsdelegationen förhandlat med Sobona.

Han beskriver det nya kollektivavtalet som en framgång och ett bra lagspel av alla som varit inblandade.  Avtalet är det första som Fastighets förhandlat fram i avtalsrörelsen 2023. 

– Det har varit tuffa förhandlingar men vi gick i hamn med historiskt höga löneökningar. Det här kollektivavtalet kommer att sätta märket för alla de övriga avtalen i fastighetsbranschen, säger han.

Nicklas Nilsson, avtalsombudsman i Fastighets i halvfigur.
Nicklas Nilsson, avtalsombudsman i Fastighets.

Hela löneökningen inte garanterad

Ute på företagen förhandlas det sedan hur mycket löneökning olika anställda får. Om det finns oenighet i de lokala förhandlingarna så får varje arbetstagare ta del av minst hälften av löneutrymmet.

Avtalets lägsta löner höjs med 1 350 kronor år 2024 och 1 050 kronor år 2025.

De nya lägstalönen blir 25 165 kronor 1 april 2024. År 2025 blir den nya lägstalönen 26 215 kronor. 

Mindre pengar i plånboken

Industrimärket är löneökningarna som parterna i industrin kommer överens om, som resten av arbetsmarknaden sedan förväntas följa. Anledningen till det är att industrin är mest konkurrensutsatt internationellt sett. 

Industrimärket som industrins fack och arbetsgivare nyligen enades om innebär löneökningar på 7,4 procent på två år. Det är det högsta märket i Industriavtalets historia.

Men trots det kommer löntagarna få en reallönesänkning på grund av den höga inflationen. Det betyder att kostnaderna för hyra, mat, bensin och annat ökar mer än lönerna och det blir fortsatt mindre i plånboken.

Första steget mot arbetstidskonton

Fastighets har yrkat om att införa arbetstidskonton på alla fastighetsavtal. Facket har lämnat likalydande yrkanden om det till Fastigo, Sobona och Almega Tjänsteförbunden. I det nya kollektivavtalet med Sobona tas nu ett första steg mot att införa arbetstidskonton.

Enligt det nya kollektivavtalet ska anställda kunna välja om de vill ha semestertillägget i pengar eller om de i stället vill växla ut tillägget i ledighet eller om de ska användas till extra pensionsavsättningar. 

– Vi la yrkandet om arbetstidskonton som en bombmatta på alla fastighetsavtal. Nu har vi lagt första stenen i bygget av arbetstidskonton. I framtiden vill vi bygga vidare på och utöka modellen, säger Nicklas Nilsson. 

Vad är arbetstidskonto?

En modell för arbetstidsförkortning kallas för arbetstidskonto.

Det är en form av arbetstidsförkortning där arbetstimmar förs över till ett konto som varje anställd själv kan välja hur det tas ut. Antingen i pengar, betald ledig tid eller avsättningar till pension. 

Arbetstidskonton är vanligt i många branscher på arbetsmarknaden.

Stärkt anställningstrygghet för gravida

Frågan om övervakning av arbetare har varit omdiskuterad, där arbetsgivare har kunnat övervaka sina anställda i realtid via exempelvis gps:er i bilar. I det nya kollektivavtalet har facket fått in regleringar som stärker de lokala klubbarna att förhandla fram skrivningar som förhindrar detta.

Andra viktiga villkorsförändringar är att gravida som har graviditetspenning och blir uppsagda får ha kvar sin anställning tills föräldraledigheten avslutats. 

Avtalet innehåller även en möjlighet att anställa arbetstagare med anställning i arbetsmarknadspolitiska insatser, för att att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna komma in i fastighetsbranschen.

Vad har ni fått ge bort i avtalsförhandlingarna? 

– Uppsägningstiden för de som nyanställs blir två månader i stället för en månad som det är i dag. Men vi tycker att det var ett rimligt byte sett till alla de villkorsförbättringar vi fått igenom, säger Nicklas Nilsson. 

Sobona: ”Vi står upp för märket”

John Nilsson är förhandlingschef på Sobona. Han säger att löneökningarna innebär en hög kostnad för medlemsföretagen i tider av hög inflation och höga energikostnader. Ändå är han nöjd med kollektivavtalet.

– På fastighetssidan har många bostadsbolag drabbats av energikostnadsökningar och inte kunnat ta ut dem fullt ut i hyresintäktshöjningar. Att då samtidigt stå med stora lönekostnadsökningar gör att det kan bli svårt att få ihop det på sista raden. Men vi står upp för märket och vi får hitta ett sätt att hantera detta, säger han.

John Nilsson, Sobona i blå kavaj.
John Nilsson, förhandlingschef på Sobona

Vilka villkorsförändringar anser Sobona är viktiga i det nya avtalet?

– Rekrytering är en utmaning och därför är vi är glada att vi åstadkommit en dubblering av uppsägningstiden. Vi är också nöjda med den nya möjligheten att anställa arbetstagare med anställningen i arbetsmarknadspolitiska insatser. Den gör det möjligt för våra medlemsföretag att vara en väg in på arbetsmarknaden för de som står långt ifrån arbete, säger John Nilsson.

Mer om avtalet

Avtalets lägsta löner höjs med 1350 kronor år 2024 och 1050 kronor år 2025. 
De nya lägstalönen blir 25 165 kronor 1 april 2024. 
År 2025 blir den nya lägstalönen 26 215 kronor. 

Andra ersättningar som höjs är ersättningen för obekväm arbetstid, som höjs enligt märket. Ersättningen för jour och beredskap höjs med avtalets värde.

EU-direktivet om dygnsvila börjar gälla 1 oktober 2023 och innebär att du måste ha 11 timmars sammanhängande ledighet under 24 timmar. I det nya kollektivavtalet får du inte löneavdrag om dygnsvilan läggs ut på arbetstid. 

I det gamla kollektivavtalet fick arbetstagare behålla lönen under som mest tio arbetsdagar per år vid ledighet för enskilda skäl, som anhörigs sjukdom eller bortgång. Begränsningen på tio dagar tas nu bort.

Gravida som har graviditetspenning och blir uppsagda får ha kvar sin anställning tills föräldraledigheten avslutats. 

Avtalet innehåller en möjlighet att anställa arbetstagare med anställningen i arbetsmarknadspolitiska insatser. Detta för att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna komma in i fastighetsbranschen. Lägstalönen för sådana anställningar blir 21 300 kronor från 1 april 2023 och 22 000 kr från 1 april 2024.

Den ömsesidiga uppsägningstiden förlängs från en till två månader om inte las föreskriver något annat, och om inte arbetstagare och arbetsgivare kommer överens om kortare uppsägningstid.