Fastighets växlade yrkanden med arbetsgivarorganisationen Fastigo på tisdagseftermiddagen och med Almega Tjänsteförbunden på onsdagsförmiddagen.  Avtalen gäller fastighetsskötare, husvärdar, bovärdar, miljövärdar, reparatörer med flera i fastighetsbranschen.

Fastighets kräver i enlighet med LO-samordningen löneökningar på 4,4 procent, med ett lägsta utrymme på 1 192 kronor på alla avtalen på fastighetssidan. Avtalens lägstalöner ska dock höjas med 1 371 kronor. 

Arbetstidskonton finns i andra branscher

Men det stora flaggskeppet bland Fastighets yrkanden är införande av arbetstidskonton. Fastighets har lämnat likalydande yrkanden om det till Fastigo, Sobona och Almega Tjänsteförbunden.

Arbetstidskonton finns sedan länge i flera andra branscher, som i byggbranschen och industrin. 

– Egentligen finns det i alla traditionellt manliga yrken, utom just inom fastighetsskötsel, säger Nicklas Nilsson. 

”Ledighet viktigt”

Fastighets vill att arbetstagarna ska kunna välja om de vill ta ut arbetstiden som finns på arbetstidskontot i ledighet, pengar eller som pensionsinsättning. Det finns sedan tidigare en möjlighet att införa arbetslivskonto lokalt i Fastigos avtal. Men Fastighets yrkar att detta ska ersättas av ett arbetstidskonto. 

– Är du 22 år och precis har börjat jobb vill du förmodligen ha det i pengar. Men är du 35 och har småbarn vill du förmodligen ha det i ledighet. Är du över 50 vill du förmodligen hellre ha pensionsinsättningar, säger Nicklas Nilsson. 

Fakta: Arbetstidskonto

En modell för arbetstidsförkortning kallas för arbetstidskonto.

Det är en form av arbetstidsförkortning där arbetstimmar förs över till ett konto som varje anställd själv kan välja hur det tas ut. Antingen i pengar, betald ledig tid eller avsättningar till pension.

Arbetstidskonton är vanligt i många branscher på arbetsmarknaden.

Kan vara en konkurrensfördel

Han menar att det även kan vara en konkurrensfördel för arbetsgivaren att vid rekryteringar kunna erbjuda arbetstidskonton.

– Personen som söker jobbet tycker kanske att det är ett bra jobb, även om det är lite mindre betalt. Men många anser att möjlighet till ledighet är viktigt. 

Förbundet har även med ett krav om att införa friskvård på arbetstid. 

 – Vi ska jobba till 69 års ålder. All tillgänglig forskning visar att om man rör sig lever man längre, mår bättre och får mindre frånvaro på jobbet. Det brukar dessutom bli en fantastisk sammanhållning på arbetsplatsen om man exempelvis spelar innebandy tillsammans, säger Nicklas Nilsson. 

Ingen ska förhandla själv

Fastighets vill även stärka arbetstagarna i löneförhandlingarna. Om det saknas klubb eller arbetsplatsombud på arbetsplatsen ska en skriftlig framställan göras till berörd region inom Fastighets.

– Saknas det lokal klubb eller arbetsplatsombud på arbetsplatsen ska man som enskild anställd förhandla tillsammans med en av våra ombudsmän, inte ensam, säger Nicklas Nilsson. 

Några av Fastighets yrkanden till Almega Tjänsteförbunden

Införande av arbetstidskonton.

Fler semesterdagar och utökat semestertillägg. 

Permission på 50-årsdag och bröllopsdag .

Särskilda lönekriterier fastställs i lokala förhandlingar.  

Ny stupstock vid fördelning av lönepottens fördelning. Kommer parterna ej överens så utfaller potten som ett generellt påslag. 

Friskvård på betald arbetstid. 

Införa branschvanetillägg.

Saknas företrädare för Fastighetsanställdas Förbund arbetsplatsklubb/arbetsplatsombud sker förhandlingen mellan arbetsgivare och berörd region inom Fastighetsanställdas Förbund. 

Några av Fastighets yrkanden till Fastigo

Införande av ett Arbetstidskonto som ska ersätta arbetslivskonto.

Fler semesterdagar och ett utökat semestertillägg. 

Ändring i löneavtalet, om arbetsplatsen inte har något arbetsplatsombud eller lokal Fastighetsklubb ska skriftligt förslag och en skriftlig förhandlingsframställan skickas till berörd region i Fastighets. 

Permission vid egen 50-årsdag och bröllopsdag. 

Friskvård på arbetstid.

Ny stupstock vid fördelning av lönepottens fördelning. Om parterna inte kommer överens ska potten betalas ut som ett generellt påslag. 

Införa branschvanetillägg.

Några av Fastighets krav till Sobona

Införande av ett Arbetstidskonto.

Ökad procentersättning vid beredskap. 

Friskvård på betald arbetstid. 

Ökad semesterersättning.