Varför dröjer lönen?

Det är vanligt att få lönen på kontot den 25:e i varje månad. Det finns inget lag att lönen ska betalas det datumet, så kolla med arbetsgivaren hur de gör.

I städbranschen betalas ofta lönen i efterskott. Det betyder att löneutbetalningen kan släpa efter en månad. Om du inte fått din lön på det datum som utlovats ska du inte vänta för länge med att agera. Läs mer om det här.

Råd från facket: Se till att du får en lönespecifikation varje månad! Där ska det framgå vilken lön som betalats och om du fått ersättning för exempelvis obekväm arbetstid. Där ska det också stå om arbetsgivaren betalat in tjänstepension. Spar dina lönespecifikationer!

Behöver jag ett anställningskontrakt?

Det är viktigt att du får ett skriftligt anställningskontrakt. Kontraktet är ditt bevis för vad ni kommit överens om. Där ska det stå vilken typ av anställning du får, och vilken arbetstid och lön som gäller. Det ska också tydligt framgå vilket företag som anställt dig och vad företaget har för organisationsnummer.

Det finns flera olika anställningsformer:

 • Allmän visstid betyder att du är anställd på en viss tid. Det är en vanlig anställning inom städ.
 • Vikariat betyder att du tillfälligt ersätter en annan anställd som exempelvis är sjukskriven eller föräldraledig.
 • Tillsvidareanställning betyder att du har en långsiktig anställning, det kallas också ”fast jobb”.
 • Provanställning betyder att arbetsgivaren vill testa om du fungerar på arbetsplatsen, efter provanställningen kan du få fast jobb.

Råd från facket: Kolla noga på kontraktet innan du skriver på! Fråga ditt fackliga ombud om du är osäker på om allt stämmer.

Vad har städare för rättigheter?

Arbetsplatserna i Sverige styrs av lagar men också av regler och kollektivavtal.
Lagarna och reglerna är basnivån som gäller alla. Lagen säger till exempel att alla har rätt till fem veckors semester varje år. En normal arbetsvecka ska den ordinarie arbetstiden vara max 40 timmar.

Det finns regler som säger att arbetsgivaren ansvarar för att de anställda har en trygg och säker arbetsmiljö.

Kollektivavtal är det fackföreningarna och arbetsgivarna som kommer överens om. Kollektivavtalen styr villkoren i branschen eller på företaget.

För städare finns flera kollektivavtal, de styr till exempel:

 • Lägstalönen, den lön du har rätt till om du jobbar heltid eller deltid. Företaget kan ge mer i lön, men inte mindre.
 • Ersättningar för obekväm arbetstid.
 • Rätt till arbetskläder.

Varför är det bra med kollektivavtal?

Det finns inga lagar om minimilön i Sverige. Det är kollektivavtalen som sätter lägsta lönenivåerna, och det är bara arbetsplatser med kollektivavtal som har bestämda nivåer för ob-ersättning, mertid och andra ersättningar.

Om du arbetar på ett städföretag utan kollektivavtal kan lönen ligga under lönerna i branschen. Du har heller inte rätt till tjänstepension och missar en del försäkringar.

Vilket kollektivavtal gäller på min arbetsplats?

Det finns flera fackförbund som organiserar städare och därför finns det också fler kollektivavtal. Den som städar på hotell hör hemma i Hotell- och restaurangfacket, den som är anställd av en kommun hör hemma i fackförbundet Kommunal. De som jobbar åt en privat entreprenadfirma hör till Fastighets.

Det största avtalet inom Fastighets heter Almega Serviceentreprenad. Du kan fråga ditt fackliga ombud vilket avtalsområde som gäller för dig.

Varför vara med i facket?

Facket kan hjälpa dig att förhandla med arbetsgivaren om det blir problem.

Skyddsombuden ser till att arbetsgivarna ordnar en trygg och säker arbetsmiljö.

Fackets idé är att bli starkare tillsammans. Med kollegerna och facket i ryggen är det lättare att påverka villkoren på jobbet.

Det finns flera fackföreningar som organiserar städare. Fastighets är facket för sig som städar för en privat entreprenadfirma.

Vad har en anställd för skyldigheter?

Både du och arbetsgivaren måste hålla er till det kontrakt som ni skrivit på. I ditt fall är det att hålla arbetstiderna. Det är också att utföra arbetsuppgifterna som ni kommit överens om och på det sätt som arbetsgivaren bestämt. Du ska också använda den utrustning och de material som arbetsgivaren bestämt.

Men vissa saker kan chefen inte tvinga dig till, här är några exempel:

 • Du behöver inte använda din egen bil i jobbet.
 • Du behöver inte själv betala för skyddsskor om du ska köra städmaskin.
 • Du har rätt till rast.
 • Du har rätt till att få betalt under restiden mellan städobjekt.

Råd från facket: Ta reda på vad som gäller på din arbetsplats. Om du är osäker på om arbetsgivaren har rätt att kräva något av dig, fråga din fackliga representant!

Hur ska jag klara stressen?

Städning på entreprenad innebär ofta att det är kort om tid. Det beror på att de som köper städtjänster blivit vana med låga timpriser.

Som städare kan det blir svårt att hinna städa det som företaget gjort upp om med kunden. Men du har ingen skyldighet att stressa för att hinna med arbetsuppgifterna. Du är heller inte tvungen att stanna efter arbetsdagens slut och göra klart jobbet utan att få betalt för det. Inom Fastighets kallas det ”tidlöneprincipen”. Du kan läsa mer om det här.